Konstrukce šachty a kabiny výtahu

Podstatou řešení je vytvoření jednoduché konstrukce šachty a kabiny výtahu, které budou umístitelné i ve stísněných prostorách, či na pláštích budov a to bez zásahu do pozemních komunikací. Část stěny výtahové šachty je pohyblivá a umožňuje zvětšení horizontálního průřezu šachty …

Celý příspěvek

Analytický software nástroj pro hodnocení procesu odlévání bram

Software LITIOS je původní návrh způsobu řešení pro hodnocení procesu lití bram. Tento programový systém byl vyvinut a je realizován na zařízení plynulého lití oceli (dále jen ZPO). LITIOS pracuje nad datovým skladem technologických parametrů lití a parametrů kvality bram. …

Celý příspěvek

(English) Bactosim – the bacterial simulator

The purpose of the conjugative simulator is to simulate the behavior of conjugation-based computing experiments within bacteria E. Coli. These experiments are based on interplay of three types of plasmids: pA, pB and pC. We use two strains of E. …

Celý příspěvek

(English) Jets 5.81

Jets is a set of Maple procedures to facilitate solution of differential equations in total derivatives on diffieties. Otherwise said, Jets is a tool to compute symmetries, conservation laws, zero-curvature representations, recursion operators, any many other invariants of systems of …

Celý příspěvek