Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz

logo_white_red

Řešitel: Ing. Ekaterina Graková, Ph.D. Název: Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz   Zvýšení míry třídění odpadu  umožní inovativní, cenově dostupné softwarové řešení, které přinese společnostem zabývajícím se svozem, tříděním a likvidací odpadu novou úroveň plánování svozu …

Celý příspěvek

Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Řešitel: Ing. David Fojtík, Ph.D. Název: Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků Jedním z tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl, a proto je nová technologie vyvinutá na půdě VŠB-TUO cílena právě zde. Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů …

Celý příspěvek

Nové inovativní řešení vyrovnávače tahů v lanech výtahu

Řešitel: doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Název: Nové inovativní řešení vyrovnávače tahů v lanech výtahu Nový mobilní vyrovnávač tahu nosných lan výtahů představuje inovativní, cenově dostupný produkt, který umožní výtahovým společnostem získat spolehlivý způsob vyrovnávání tahů v lanovém systému výtahů. …

Celý příspěvek

Společnost EGGSS Engineering Solutions s.r.o.

EGGSS Engineering Solutions s.r.o. poptává spolupráci ve formě vzdělávání studentů a jejích uplatnění na trhu. Společnost je na českém trhu nová, ovšem zaštítěna zahraniční společností s mnoha lety zkušeností v konstrukci strojů a zařízení pro automobilový průmysl. Vzhledem k potřebám společnosti a konkurenci …

Celý příspěvek