Modulární SW pro zpracování plodového elektrokardiogramu a Fantom fetálního elektrokardiogramu

Řešitel: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D. Dnešní doba klade stále větší důraz na zdraví nenarozeného dítěte. Je tedy přímo na snadě pokládat monitorování plodu v rámci určitého časového intervalu za podnětný a přínosný příspěvek ke získání jistoty gravidní ženy o zdraví …

Celý příspěvek

Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty

Řešitel: Ing. Robert Brázda, Ph.D. Nový Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty představuje inovativní, cenově dostupný produkt, který umožní bezpečnější způsob provozování soustav a zařízení v rámci procesu skladování a dopravy sypké hmoty. V praxi se tokové poruchy velmi často …

Celý příspěvek

Horizontální vakový anaerobní bioreaktor (Horizontal bag-type anaerobic bioreactor)

Nový mobilní horizontální vakový anaerobní bioreaktor představuje inovativní, cenově dostupný a nákladově efektivní produkt, který umožní producentům nebo zpracovatelům měkké energetické biomasy nebo bioodpadů získat spolehlivý způsob maloobjemové výroby bioplynu pro energetické využití a hnojiva pro zemědělství. V praxi při anaerobní …

Celý příspěvek

Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz

logo_white_red

Řešitel: Ing. Ekaterina Graková, Ph.D. Název: Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz   Zvýšení míry třídění odpadu  umožní inovativní, cenově dostupné softwarové řešení, které přinese společnostem zabývajícím se svozem, tříděním a likvidací odpadu novou úroveň plánování svozu …

Celý příspěvek