Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí

Laboratoř počítačových sítí je připravená společně s VŠB TU Ostrava v rámci projektu FR Cesnet 213/2006. Tato laboratoř je provozována ve dvou implementacích – na VŠB a na SU OPF s tím, že bezpečnostní část je implementována pouze v Ostravě. Oprávnění studenti a uživatelé mohou laboratoř využívat pro konfiguraci virtuálních distribuovaných sítí. Celý příspěvek

Laboratoř robotiky

Laboratoř je možné využít jak pro pedagogické, tak výzkumné aktivity.

Vybavení laboratoře robotiky

HW:

  • sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na stole, Celý příspěvek

Audiolaboratoř Ústavu fyziky

Audiolaboratoř slouží k výuce i k samostatné práci se zvukem, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Učebna je vybavena reprosoustavou, mixážním pultem, elektronickými klávesami a výpočetní technikou, která je osazena softwarem pro zpracování zvuku. Celý příspěvek

Studium chování různých druhů materiálů

Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy se zabývá studiem chování různých druhů materiálů při zvolených statických a dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty 800 °C a tlaku 50 barr pomocí vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-NS50 MS.

Celý příspěvek

Stanovení izotopových poměrů

Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage ve spojení s chromatografem Trace GC Ultra umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů uhlíku, D/H v metanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících. Celý příspěvek

Analýza plynných vzorků

Plynový chromatograf Trace GC Ultra je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzoků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů i jejich kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974. Celý příspěvek