Profily pracovišť

Ostravská univerzita v OstravěSlezská univerzita v OpavěUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Simulační centrum

Dvě laboratoře Ústavu ošetřovatelství jsou vybaveny moderními modely k praktickému nácviku ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj. Celý příspěvek

Biochemická laboratoř

Vlastní biochemická laboratoř je tvořena dvěma místnostmi. První je určena k odběru biologického materiálu, je vybavena lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí. Druhá místnost je vybavena 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Celý příspěvek

Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí

Laboratoř počítačových sítí je připravená společně s VŠB TU Ostrava v rámci projektu FR Cesnet 213/2006. Tato laboratoř je provozována ve dvou implementacích – na VŠB a na SU OPF s tím, že bezpečnostní část je implementována pouze v Ostravě. Oprávnění studenti a uživatelé mohou laboratoř využívat pro konfiguraci virtuálních distribuovaných sítí. Celý příspěvek

Laboratoř robotiky

Laboratoř je možné využít jak pro pedagogické, tak výzkumné aktivity.

Vybavení laboratoře robotiky

HW:

  • sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na stole, Celý příspěvek

Audiolaboratoř Ústavu fyziky

Audiolaboratoř slouží k výuce i k samostatné práci se zvukem, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Učebna je vybavena reprosoustavou, mixážním pultem, elektronickými klávesami a výpočetní technikou, která je osazena softwarem pro zpracování zvuku. Celý příspěvek