Profily pracovišť

Ostravská univerzita v OstravěSlezská univerzita v OpavěUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Studium chování různých druhů materiálů

Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy se zabývá studiem chování různých druhů materiálů při zvolených statických a dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty 800 °C a tlaku 50 barr pomocí vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-NS50 MS.

Celý příspěvek

Stanovení izotopových poměrů

Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage ve spojení s chromatografem Trace GC Ultra umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů uhlíku, D/H v metanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících. Celý příspěvek

Analýza plynných vzorků

Plynový chromatograf Trace GC Ultra je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzoků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů i jejich kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974. Celý příspěvek

Laboratorní stanovení výbušnosti

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

 • laboratorní stanovení výbušnosti hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a jejich směsí,
 • hodnocení rizik výbuchů,
 • stanovení minimální iniciační energie hořlavých směsí,
 • modelování výbuchů a podobně. Celý příspěvek

Geodézie a důlní měřictví

Institut geodézie a důlního měřičství provádí:

 • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů,
 • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS,
 • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty. Celý příspěvek

Inženýrsko-geologické vrty

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

 • inženýrsko-geologické vrty pro zakládání a sanaci staveb,
 • průzkumné hydrogeologické vrty pro účely skládek a ochrany podzemních vod,
 • vrtné práce ve stísněných prostorách,
 • monitorovací vrty, Celý příspěvek

Kultivace vzorků

Ústav ošetřovatelství disponuje lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí, 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Celý příspěvek

Systémy pro automatické řízení, manažerské rozhodování, data-mining, zpracování obrazu

Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování nabízí:

 • Návrh systému pro automatické řízení a regulaci, managerské rozhodování, predikci časových řad a data-mining.
 • Návrh realizace komplexních problémů z oblasti zpracování obrazu (rozpoznání obrazu, automatické čtení poškozených symbolů, fůze obrazu, komprese, hranová detekce).

Celý příspěvek