Profily pracovišť

Ostravská univerzita v OstravěSlezská univerzita v OpavěUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi expandovaného perlitu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi expandovaného perlitu. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit expandovaný perlit, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi recyklovaného polystyrenu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi recyklovaného polystyrenu. Podstatou tohoto produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit recyklovaný polystyren, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Tenzometrické měření

Katedra konstrukcí nabízí měření poměrných přetvoření a průhybů konstrukce, statické a dynamické zkoušky. Lze provést laboratorní měření, ale také měření in-situ, celých konstrukcí nebo jejich částí. Výsledkem měření je soubor dat vyjadřující odezvu konstrukce na dané zatížení. Pro měření je využíváno speciálních záznamových zařízení, měření je zabezpečeno pomocí odporových tenzometrů a odporových potenciometrů.

Celý příspěvek

Řešení interakce základů a podloží

Katedra konstrukcí nabízí řešení interakce základů a podloží – měření napětí a přetvoření základových konstrukcí a podloží, využití kluzných spár pro eliminaci tření mezi základem a podložím, přepínání základů (numerické řešení).

Celý příspěvek

Testování konstrukcí staveb

Katedra prostředí staveb a TZB nabízí:

  • Posuzování problematických detailů staveb pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární a nestacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska.
  • Modelování chování konstrukcí v čase pomocí softwaru WUFI.

Celý příspěvek

Měření a modelace seizmických projevů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství nabízí:

  • Měření a modelace seizmických projevů technologického zařízení do horninového masivu.
  • Posudky a konzultační činnost v podzemním stavitelství.
  • Možnost spolupráce např. při ražbě tunelu – zajištění sledování seismicity v okolního masivu. Celý příspěvek