Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zaměření ústavu lze definovat jako vědecký výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny především na oblast procesů vyvolaných lidskou činností v zemské kůře. K hlavním tématům výzkumné činnosti ústavu patří: struktura a vlastnosti materiálů horní části zemské kůry včetně antropogenních sedimentů; fyzikální zákonitosti a mechanismy indukovaných procesů v horninách; metody a nástroje pro laboratorní i polní výzkum indukovaných procesů; matematické metody a jejich aplikace v počítačových simulacích dějů v horninách; netradiční metody využití zemské kůry (geotechnologie, rozpojování, ovlivňování horninových vlastností, speciální metody ukládání odpadních materiálů); geografie prostředí.

Ústav se podílí na řadě národních a mezinárodních projektů a spolupracuje s průmyslem. Specifické oblasti, ve kterých může ústav nabídnout své dlouholeté zkušenosti, metody a přístrojové vybavení, jsou: horninové vlastnosti a petrologie, geomechanický a geotechnický výzkum, rozpojování materiálů, analýza a zpracování obrazu, aplikovaná matematika, fyzikálně-chemické procesy v minerálech, geofyzika a speciální metody měření, výzkum bezpečnosti a environmentální geografie.

Ústav geoniky AV ČR byl založen v roce 1982 z dřívějšího Hornického ústavu Československé akademie věd. Po roce 1989 byl ústav transformován a současně byla do jeho struktury začleněna Brněnská pobočka. Od roku 1993 nese ústav současné pojmenování (geonika označuje oblast geověd zaměřenou na procesy vyvolané lidskou činností).

Ústav sídlí ve vlastních budovách v Ostravě a v Brně. Celkový počet zaměstnanců mírně překračuje 100.

Kontakt:

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava Poruba

Tel: +420 596 979 111
Fax: +420 596 919 452

http://www.ugn.cas.cz
E-mail: geonics@ugn.cas.cz