Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

panorama

123

Studium chování různých druhů materiálů

Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy se zabývá studiem chování různých druhů materiálů při zvolených statických a dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty 800 °C a tlaku 50 barr pomocí vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-NS50 MS.

Celý příspěvek

Stanovení izotopových poměrů

Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage ve spojení s chromatografem Trace GC Ultra umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů uhlíku, D/H v metanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících. Celý příspěvek

Analýza plynných vzorků

Plynový chromatograf Trace GC Ultra je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzoků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů i jejich kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974. Celý příspěvek

Laboratorní stanovení výbušnosti

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

 • laboratorní stanovení výbušnosti hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a jejich směsí,
 • hodnocení rizik výbuchů,
 • stanovení minimální iniciační energie hořlavých směsí,
 • modelování výbuchů a podobně. Celý příspěvek

Geodézie a důlní měřictví

Institut geodézie a důlního měřičství provádí:

 • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů,
 • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS,
 • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty. Celý příspěvek

Inženýrsko-geologické vrty

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

 • inženýrsko-geologické vrty pro zakládání a sanaci staveb,
 • průzkumné hydrogeologické vrty pro účely skládek a ochrany podzemních vod,
 • vrtné práce ve stísněných prostorách,
 • monitorovací vrty, Celý příspěvek

Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

 • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
 • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska. Celý příspěvek
123