Fakulta stavební

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření.

Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.).

Uplatnění absolventů je všestranné – jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Kontakt:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava – Poruba

Tel: +420 597 321 318
Fax: +420 597 321 356

http://www.fast.vsb.cz/cs/
E-mail: fast@vsb.cz

12

Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

  • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska. Celý příspěvek

Výpočetní program HOMO

Katedra geotechniky a pozemního stavitelství nabízí k využití výpočetní program HOMO, který je určený ke stanovení přetvárných parametrů a napětí v ocelobetonových průřezech ostění podzemních děl. Nabízí alternativní analytické řešení problematiky deformačních parametrů a stavu napětí v materiálově heterogenních průřezech. Celý příspěvek

Reologie a koroze stavebních materiálů

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí:

  • stanovení reologických parametrů heterogenních směsí – anorganických pojiv (cementů, vápenných, vápeno-pucolánových systémů, metakaolínů), malt a alkalicky aktivovaných hmot Celý příspěvek

Měření mechanických vlastností dřeva

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí měření mechanických vlastností dřeva na vývrtech o průměru 5mm – nedestruktivní zkoušení dřevěných konstrukcí, průzkum degradace materiálu biologickými škůdci, pokles mechanických vlastností.

V České a Slovenské republice je toto vybavení velmi málo rozšířeno, přesto se na našem území vyskytují mnohé dřevostavby, kde lze tuto analýzu úspěšně využít.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi drcených stavebních odpadů, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi doprovodných (sekundárních) surovin z těžby a úpravy kameniva a kaolínu, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem. Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi expandovaného vermikulitu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi expandovaného vermikulitu. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit expandovaný vermikulit, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

12