Katedra prostředí staveb a TZB

Výuka na této katedře dává znalosti o technických zařízeních, která zajišťují v jednotlivých objektech požadovaný komfort bydlení, a to z hlediska instalací pitné i teplé vody, kanalizačního zařízení, vytápění a větrání objektů, rozvodů plynových přípojek k plynovým zařízením, elektrické instalace v objektech, osvětlení prostorů, snižování hlučnosti, snižování energetické náročnosti objektů. V poslední době se zde řadí zabezpečování budov proti vlivu blesků, proti výbuchu plynných medií a proti vniknutí nežádoucích osob. Studenti jsou seznamováni také s možnostmi snižování emisí tepelných zdrojů a s vyhodnocováním emisního zatížení.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostředí staveb a TZB
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. – vedoucí katedry
Tel: +420 597 321 957

http://www.fast.vsb.cz/229
E-mail:iveta.skotnicova@vsb.cz

Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

  • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska. Celý příspěvek

Testování konstrukcí staveb

Katedra prostředí staveb a TZB nabízí:

  • Posuzování problematických detailů staveb pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární a nestacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska.
  • Modelování chování konstrukcí v čase pomocí softwaru WUFI.

Celý příspěvek