Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství

Nabízené služby:

  • Zkoušení stavebních prvků a výrobků.
  • Vývoj nových hmot pro vyplňování likvidovaných důlních děl.
  • Vývoj nových stavebních hmot (vysokopevnostní betony, drátkobetony, lehké betony).
  • Diagnostika různých typů staveb a konstrukcí.
  • Demolice staveb.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Libor Žídek – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 932

http://www.fast.vsb.cz/223
E-mail:libor.zidek@vsb.cz

Reologie a koroze stavebních materiálů

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí:

  • stanovení reologických parametrů heterogenních směsí – anorganických pojiv (cementů, vápenných, vápeno-pucolánových systémů, metakaolínů), malt a alkalicky aktivovaných hmot Celý příspěvek

Měření mechanických vlastností dřeva

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí měření mechanických vlastností dřeva na vývrtech o průměru 5mm – nedestruktivní zkoušení dřevěných konstrukcí, průzkum degradace materiálu biologickými škůdci, pokles mechanických vlastností.

V České a Slovenské republice je toto vybavení velmi málo rozšířeno, přesto se na našem území vyskytují mnohé dřevostavby, kde lze tuto analýzu úspěšně využít.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi drcených stavebních odpadů, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi doprovodných (sekundárních) surovin z těžby a úpravy kameniva a kaolínu, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem. Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi expandovaného vermikulitu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi expandovaného vermikulitu. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit expandovaný vermikulit, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi keramického kameniva

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi keramického kameniva. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použito keramické kamenivo, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi expandovaného perlitu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi expandovaného perlitu. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit expandovaný perlit, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi recyklovaného polystyrenu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi recyklovaného polystyrenu. Podstatou tohoto produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit recyklovaný polystyren, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek