Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy

Nabízené služby:

  • Studim chování různých druhů materiálů při zvolených statických nebo dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty okolí až do 800 °C a tlaků od vakua až 50 barr ve zvolené inertní nebo reaktivní atmosféře.
  • Studium tepelné degradace materiálů v inertní nebo oxidační atmosféře, například organických sloučenin, kovů, keramiky, atd.
  • Studium adsorpčně/desorpčních isoterm látek a materiálů, např. katalyzátorů, zeolitů, různých forem aktivního uhlíku, a podobně.
  • Studium průběhu spalování (oxidace) nebo pyrolýzy pevných materiálů s on-line analýzou produktů (např. pyrolýza a spalování uhlí, odpadů, biomasy;  včetně vaukové pyrolýzy a pyrolýzy za vysokých tlaků).
  • Studium procesů probíhajících v energetickém a palivářském průmyslu za vysokých tlaků (např. “clean coal technology”, nové materiály pro skladování vodíku).
  • Studium sekvestrace CO2 (např. sekvestrace na nanouhlík).
  • Adsorpčně/desorpční křivky plynů na pevné materiály za různých teplot (např. adsorpce H2 na aktivní uhlík, adsorpce NH3 na zeolitové katalyzátory).
  • Odborné konzultace špičkových odborníků včetně přípravy projektů a návrhů jejich realizace.

Přístrojové vybavení:

  • Unikátní systém (první svého druhu v Evropě a 12. na světě) vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-HP50-MS (TA instruments, USA). Hmotnostní spektrometr s rozsahem 1-300 amu na výstupu analyzuje plynné produkty odcházející z reaktoru.

Kontakt:

RNDr. Václav Dombek, CSc.
Tel: +420 597 323 817
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

Studium chování různých druhů materiálů

Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy se zabývá studiem chování různých druhů materiálů při zvolených statických a dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty 800 °C a tlaku 50 barr pomocí vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-NS50 MS.

Celý příspěvek