Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

panorama

Výpočetní program HOMO

Katedra geotechniky a pozemního stavitelství nabízí k využití výpočetní program HOMO, který je určený ke stanovení přetvárných parametrů a napětí v ocelobetonových průřezech ostění podzemních děl. Nabízí alternativní analytické řešení problematiky deformačních parametrů a stavu napětí v materiálově heterogenních průřezech. Celý příspěvek

Analýza hořlavosti materiálů a plynů

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení, odborná posouzení a analýzu rizik.

Pracoviště se zabývá bezpečností průmyslových provozů a bezpečností při dopravě nebezpečných látek, především v oblasti prevence, vyhledávání a hodnocení rizik a Celý příspěvek

Protivýbuchová prevence

Laboratoř protivýbuchové prevence nabízí stanovení požárně-bezpečnostních parametrů plynů, par hořlavých kapalin, prachů a kombinací látek (hybridní směsi), posouzení-zpracování dokumentace ochrany před výbuchem dle ATEX 100 a ATEX 137.

Celý příspěvek

Reologie a koroze stavebních materiálů

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí:

  • stanovení reologických parametrů heterogenních směsí – anorganických pojiv (cementů, vápenných, vápeno-pucolánových systémů, metakaolínů), malt a alkalicky aktivovaných hmot Celý příspěvek

Měření mechanických vlastností dřeva

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí měření mechanických vlastností dřeva na vývrtech o průměru 5mm – nedestruktivní zkoušení dřevěných konstrukcí, průzkum degradace materiálu biologickými škůdci, pokles mechanických vlastností.

V České a Slovenské republice je toto vybavení velmi málo rozšířeno, přesto se na našem území vyskytují mnohé dřevostavby, kde lze tuto analýzu úspěšně využít.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi drcených stavebních odpadů, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi doprovodných (sekundárních) surovin z těžby a úpravy kameniva a kaolínu, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem. Celý příspěvek

Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi expandovaného vermikulitu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi expandovaného vermikulitu. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit expandovaný vermikulit, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek