Pro vložení nabídky nebo poptávky se prosím zaregistrujte a přihlaste.

V sekci Poptávky naleznete projevené zájmy o spolupráci ze strany aplikační sféry. Provedení registrace Vašeho zájmu o spolupráci s našimi pracovišti můžete učinit po registraci a přihlášení se v pravém horním rohu stránky anebo zde.

Společnost EGGSS Engineering Solutions s.r.o.

Doporučujeme

EGGSS Engineering Solutions s.r.o. poptává spolupráci ve formě vzdělávání studentů a jejích uplatnění na trhu.

Společnost je na českém trhu nová, ovšem zaštítěna zahraniční společností s mnoha lety zkušeností v konstrukci strojů a zařízení pro automobilový průmysl. Vzhledem k potřebám společnosti a konkurenci na trhu má společnost zájem o absolventy technických oborů. Proto je rozvíjena spolupráce se středními a vysokými školami a zároveň nabízena praxe studentům.

Společnost se zabývá konstrukcí a návrhem svařovacích linek pro automobilový průmysl. Jsou prováděny konstrukční návrhy jednotlivých zařízení, jež jsou určeny pro svařování vozidel, až po celé linky, které kompletují karoserii vozidel.

www.eggss.cz

Společnost C.B.G. IMPEX s.r.o.

Doporučujeme

Společnost  C.B.G. IMPEX s.r.o. poptává spolupráci ve formě dalšího vzdělávání a rozvíjení technického myšlení svého konstrukčního oddělení. Jedná se zejména o rozšíření znalostí o nové, moderní poznatky z oblasti konstrukce. Hlavním oborem je produkce jednoúčelových strojů a zařízení pro automotive. Předpokládána je spolupráce ve formě přednášek na půdě C.B.G. Impex.

http://www.cbgimpex.com/

Společnost ERICH JAEGER

Doporučujeme

Společnost ERICH JAEGER poptává dlouhodobou spolupráci ve smyslu  nabízení možností exkurzí do výrobního provozu společnosti, odborné přednášky, workshopy a také spolupráce v oblasti odborných praxí. Rovněž jsou nabízeny možnosti stáží pro studenty denního studia a zpracování diplomových prací v konkrétních podmínkách našeho výrobního provozu.

Společnost ERICH JAEGER  již více než 85 let vyvíjí a vyrábí  vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví průmyslu. Mezi naše zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky z jiných odvětví. Ti všichni přitom spoléhají na vysoký standard kvality společnosti ERICH JAEGER.

Jako globální hráč je skupina  JAEGER zastoupena po celém světě. Přitom přes 1000 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky.  Se sídlem firmy v Německu a třemi výrobními závody v Mexiko, České republice a v Číně, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii, Polsku a Itálii je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.

http://www.erich-jaeger.cz/podnik/pehled

Společnost FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.

Doporučujeme

Společnost FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. by ráda navázala spolupráci při řešení zkoušky u dvou svítidel. Jedná se o zjištění příkonu, výkonu, světelného toku LEDek / celé lampy, svítivost, teplotu záření. Výsledný protokol je určen pro vnitřní potřeby společnosti. (12. 8. 2015)

 

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

Společnost OKD, a.s.

Doporučujeme

Společnost OKD, a.s. by ráda navázala spolupráci při řešení materiálového rozboru strojních výrobků – prvků, dílů poptávám akreditovanou laboratoř na výkon materiálového rozboru. Součástí je příprava zkušebních vzorků, rozbory chemického složení, metalografické rozbory, zkoušky mechanických vlastností a nedestruktivní kontrolu. (22. 5. 2015)

 

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

Společnost Ridera Bohemia a.s.

Doporučujeme

Společnost Ridera Bohemia a.s. by ráda navázala spolupráci při řešení analýz ekotoxicity podle přílohy 10.1 (v sušině) a 10.2 (ve výluhu) vyhlášky 294/2005sb., případně vyluhovatelnost dle přílohy č.2 tabulky 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Doporučujeme

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. by ráda navázala spolupráci při řešení materiálových rozborů. Společnost pracuje s mědí a hliníkem. Momentálně se zabývají takzvaným měděným kalem. V tažecí emulzi se usazují mechanické zbytky mědi a tento odpad by rádi předávali (s ohledem na snižování objemu odpadů) jako surovinu.

V této souvislosti je tedy nutné provést materiálové rozbory, z čeho se směs skutečně skládá, a zároveň i navrhnout, jak měď z kalu, případně filtrů (na bázi netkaných tkanin) získat (odstředit/vymýt/vypálit/…). Jsou k dispozici vzorky kalu včetně tažecí emulze, vzorky kalu po laickém pročištění (přeprání v jaru), BL tažecí emulze, vzorky nasycených filtrů.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

Společnost Ekol spol. s r.o.

Doporučujeme

Společnost Ekol spol. s r.o. by ráda navázala spolupráci při řešení měření průtoku, tlaku a teploty na výměnících olej/voda. Účelem ověřovacího měření je ověřit parametry výměníků olej voda = chladičů oleje turbíny KKS: 07MAV10AC010 a 07MAV20AC010

Měření se bude provádět v Lovochemii v Lovosicích.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

Společnost Parabel, s. r. o

Doporučujeme

Společnost Parabel, s. r. o. by ráda navázala spolupráci při řešení konstrukčních prací pro jednoúčelové elektromechanické stroje a pro vývoj elektromechanických zařízení. Doposud většina produktů byla postavena na platformě prvků používaných v automatizaci (servo pohony, čidla, měniče, apod.). Všechny přístroje budou použity do zdravotnictví, čímž je kladen vysoký důraz na bezpečnost.
V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

Společnost KONE, a. s.

Doporučujeme

Společnost KONE, a. s. by ráda navázala spolupráci na projektu využití odpadního tepla, které vzniká při procesu výroby výtahových dveří
Případná spolupráce bude zaměřena na hodnocení již zpracovaných projektů a současného stavu na jejich výrobní hale. Současná kategorizace jejich činností na výrobní hale je II b. Přílohou tohoto e-mailu posílám aktuální teploty na výrobní hale a zpracovaný investiční projekt, u kterého žádají o posouzení technického případně ekonomického hlediska.
V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mailové adrese agent@vsb.cz.

12