1. místo z výstavy Infotherma pro VŠB-TUO

V rámci 24. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma 2017 získal doc. Mišák z Centra ENET VŠB-TUO 1. místo za projekt Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu.

V internetové soutěži zaujal hlasující chytrý systém řízení energie, který propojuje energeticky soběstačný dům s baterií elektromobilu.

Energeticky soběstačný dům celoročně využívá tepelnou a elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, kterou uchovává ve standardních bateriích, ale také akumulátorech elektromobilu. Právě akumulátory elektromobilu slouží pro potřeby napájení domu v době, kdy uživatel nemá v plánu elektromobilem cestovat. Chytrý systém řízení energie je schopný odhadnout maximální možnou míru využití kapacity akumulátoru s ohledem na hloubku vybití a potřebu uživatele domu na cestování pro další dny.

Na základě 36 měsíčního měření byla zjištěna další výhoda, a to zvýšení energetické soběstačnosti rodinného domu s tímto sofistikovaným systémem řízení energie až o 43 % oproti běžnému provozu. Na základě vstupních informací jako je předpověď výkonu z obnovitelných zdrojů, spotřeby elektrické energie a stavu nabití akumulátoru chytrý systém navrhne plán spotřeby energie objektu pro daný časový interval. Systém také průběžně informuje uživatele rodinného domu o stavu energie.

Systém chytrého řízení energie je využitelný nejen pro rodinné domy, ale také pro polyfunkční budovy či mikroregiony.

Přílohy

Autorem publikovaného příspěvku je Brelion