Nadějné technologie v energetice zlepší spolupráci univerzity s průmyslem

Projekt probíhající na půdě Fakulty elektrotechniky a informatiky, Výzkumného energetického centra a Centra ENET, byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v hodnotě přesahující 38 milionů korun.

Díky projektu byla podpořena komercionalizace celkem čtyř technologií, konkrétně kompaktního inteligentního energetického modulu soustavy rodinného domu, decentralizovaného systému výroby elektřiny s využitím odpadního tepla na bázi ORC, systému akumulace odpadního tepla včetně špičkové výroby elektřiny a univerzální trakční elektrické akumulátorové jednotky.

Projekt trval dva roky. V prvním roce byla provedena fáze proof of concept, kdy byla ověřena jedinečnost a funkčnost demonstračních vzorků a zahájena ochrana duševního vlastnictví a následně v druhém roce byla provedena příprava samotné komercionalizace. Ta probíhala zpracováním relevantních analýz, průzkumů trhů a vyhledáváním potencionálních komerčních partnerů. Každá z realizovaných technologií prokázala svůj komerční potenciál a pro každou z nich se na trhu našli potencionální zájemci.

Za dobu realizace projektu byly podány v rámci ochrany duševního vlastnictví celkem čtyři patenty, registrováno osm užitných či průmyslových vzorů a vytvořeno deset funkčních prototypů a demonstračních vzorků.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj. 

Kontakt:

Ing. Lukáš Čadan

Projektový manažer

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: lukas.cadan@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 153

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms