Nadějné technologie ve strojírenství zlepší spolupráci univerzity s průmyslem

Díky projektu byla podpořena komercionalizace celkem šesti technologií, konkrétně aktivně řízeného kluzného ložiska, kapslového snímače fyzikálních a optických veličin sypké hmoty, mobilního zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy, přímočarého hydraulického aktuátoru s integrovanými řídicími ventily, systému aktivní změny geometrie motocyklu a přístroje pro záznam a vyhodnocení prostorového pohybu tuhých konstrukčních celků.

Projekt trval celkem dva roky. V prvním roce byla provedena fáze proof of concept, kdy byla ověřena jedinečnost a funkčnost demonstračních vzorků a zahájena ochrana duševního vlastnictví a následně v druhém roce byla provedena příprava samotné komercionalizace. Ta probíhala zpracováním relevantních analýz, průzkumů trhů a vyhledáváním potencionálních komerčních partnerů. Každá z realizovaných technologií prokázala svůj komerční potenciál a pro každou z nich se na trhu našli potencionální zájemci.

Za dobu realizace projektu byly podány v rámci ochrany duševního vlastnictví celkem patnáct patentů, z toho šest mezinárodních, registrováno deset užitných či průmyslových vzorů, vytvořeno deset demonstračních vzorků nebo prototypů a postaveno celkem sedm poloprovozů či ověřených technologií.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

Kontakt:

Ing. Lukáš Čadan

Projektový manažer

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: lukas.cadan@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 153

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms