Nadějné technologie z oblasti bezpečnosti zlepší spolupráci VŠB-TUO s průmyslem

Projekt, který probíhal na Fakultě strojní a Fakultě bezpečnostního inženýrství, byl zaměřen na oblast podpory komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany.

Tři udělené užitné vzory, osmnáct zaevidovaných funkčních vzorků, osm autorizovaných softwarů, jedna evidence poloprovozu a dvě evidované přihlášky průmyslového a užitného vzoru jsou prvním
z reálných výsledků ukončeného projektu.

Největší šance pro uplatnění na trhu má Systém pro monitorování tepelné expozice hasičů a členů záchranných týmů. Monitorovací systém je určen pro měření, archivaci a on-line vyhodnocování teplot působících na hasiče a na trhu dosud chybí. „Systém je primárně určen hasičům, báňským záchranářům a případně speciálním složkám armády. Námi navržené monitorovací zařízení dokáže měřit vnější teplotu působící na ochranný oděv, relativní vlhkost a teplotu pod ochranným oděvem a další veličiny, kterým jsou záchranáři při akcích vystaveni. Takové zařízení doposud není na trhu dostupné,“ říká profesor Petr Novák z Katedry robotiky Fakulty strojní VŠB-TUO.

Druhým nadějným komerčním výsledkem projektu je zařízení pro odstraňování sulfanů a sulfidů
z vody, které je primárně určeno pro malé vodní zdroje, tedy pro soukromé osoby, hotely, penziony, školy a podobná zařízení. „Výsledná technologie by mohla být, oproti běžně dostupným technologiím, výrazně levnější svou pořizovací hodnotou i konečnými náklady na její provoz. Výhoda také spočívá v jejich minimálních rozměrech. V současné době není na trhu obdobné zařízení. Zájem již projevila Ruská federace,“ uvedl hlavní řešitel Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

Kontakt:

Ing. Kateřina Kantorová

výkonná manažerka projektu

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: katerina.kantorova@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 133

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms