Brokerage Event 2015 : Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a finálních produktech

Rádi bychom vás pozvali na konferenci  Brokerage Event 2015 na téma "Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a finálních produktech“.

Konference se uskuteční 23. září 2015 v Ostravě a pořádá ji Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.  

Více informací najdete  v přiložené pozvánce.

Případné dotazy rád zodpoví Radek Jakob, jakob@arr.cz, tel. 736 605 923.

 

Praktické workshopy HORIZONT 2020

Odpovíme společně na otázky: Jak řídit konsorcium a projektovou žádost? Jak napsat úspěšnou projektovou žádost? Existuje projektová angličtina? Jak zvládnout administrativu a finanční řízení při plánování projektu?

TERMÍNY: Workshopy jsou pořádány vždy od 13:00-16:00.
Workshop č. 1 „Řízení a administrace žádosti“: 7.9. (Po); 9.9. (St); 11.9. (Pá)
Workshop č. 2 „Projektová žádost a angličtina“: 14.9. (Po); 16.9. (St); 18.9. (Pá)
Workshop č. 3 „Projektová žádost a hodnocení“: 21.9. (Po); 23.9. (St); 25.9. (Pá)

MÍSTO KONÁNÍ: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Podnikatelský inkubátor, místnost PI 332
Studentská 17
708 33 Ostrava- Poruba

POŽADAVKY: Podmínkou účasti je registrace na všechny tři workshopy, vlastní notebook, instalovaný Adobe Reader 8 a vyšší, prohlížeč Mozilla Firefox nebo Internet Explorer. Pro potřeby práce s projektovou žádostí je nutná alespoň základní znalost angličtiny.

Na workshopy se registrujte ZDE do 6. září 2015. Praktické úkoly budou zadávány skupinám o 3-4 účastnících, proto doporučujeme registraci vždy do jedné skupiny (např. pondělní skupiny), kombinace různých skupin jsou však možné. Maximální počet účastníků na workshopu: 15.
Účast je bezplatná.

Kam kráčí výzkum a vývoj v super computingu?

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem si Vás dovolují pozvat na workshop s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj v super computingu?".

Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci vysokých
škol a průmyslu hovořit o činnosti jediného superpočítačového centra v ČR, možnosti konkrétní
spolupráce s ním a zároveň se dozví více o aktuálním dění v super computingu.

 

Evropský vynálezce roku 2016

Evropský patentový úřad ocení jednotlivce, kteří dokázali svůj technický talent využít pro vývoj inovací, jež přispěly ke zlepšení života na zemi.

Cena se uděluje v pěti kategoriích a návrh nominaci může podat kdokoliv z řad veřejnosti, komu je znám průlomový vynález, ale i samotní vynálezci, univerzity či podniky.

Nominace lze předkládat Evropskému patentovému úřadu nejpozději

do 14. 10. 2015. Veškeré informace a elektronická přihláška, kterou lze

podat on-line, jsou k dispozici na internetové stránce Evropského patentového úřadu:

www.epo.org/european-inventor. Přihlášky mohou být také zasílány na adresu:

european-inventor@epo.org.

Tisková zpráva projektu Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Strojírenství“

Základním cílem projektu „Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Strojírenství", který byl úspěšně ukončen letos 30. června, byla podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů, které vznikly na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Projekt v hodnotě zhruba 35 milionů korun získal dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

Soutěž GREEN LIGHT Startup Show 2015 zná své vítěze

Doporučujeme

Mladí podnikatelé představili své projekty veřejnosti a investorům. Odborníky nejvíce oslovila navigace pro nevidomé.

Odborníky nejvíce oslovila navigace pro nevidomé.

V úterý 24. února se na akci s názvem GREEN LIGHT Startup Show představilo devět mladých podnikatelských projektů. Tato akce uzavřela tříměsíční GREEN LIGHT akcelerátor – intenzivní program na podporu podnikání, v rámci kterého mladé podnikatelské týmy (tzv. startupy) během workshopů a individuálních konzultací vylepšovaly své podnikatelské projekty. Z devíti projektů byly ve třech kategoriích oceněny ty nejlepší: elektronická aplikace pro nevidomé, elektronický stavební deník a služba pro nákup ideální dovolené.

GREEN LIGHT Startup Show, na kterou se do prostor Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO přišlo podívat přes 300 lidí, byla závěrečnou tečkou za druhým ročníkem programu. Ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO Martin Duda k právě ukončenému ročníku dodal: „Jsme rádi, že je o GREEN LIGHT stále větší zájem. Do programu se nám na podzim přihlásilo přes 70 nápadů, z těch jsme vybrali 11 projektů, které se zúčastnily tříměsíčního akcelerátoru, a 9 z nich jich program dokončilo. Je výborné, že se o projekty zajímají i potencionální investoři, na závěrečné Startup Show jsme měli zástupce investorských fondů, kteří dokázali dát projektům tu správnou zpětnou vazbu tak, aby se připravily na to, co od nich trh očekává.”

Autorem projektu, který zabodoval u odborné poroty a získal hlavní cenu: padesát tisíc korun v hotovosti, se stal Juraj Kisztner. Ten zvítězil se svým projektem 4vision, aplikací, která usnadní nevidomým jejich pohyb po městě. Toto vyvinuté zařízení je schopné rozeznat objekty, které stojí nevidomému cestě a hlasem jej na tyto překážky upozornit.

Projektem, který získal nejvíce hlasů v hlasování publika, se stal projekt TomorrowMagic, portál umožňující nákup ideální dovolené. Představitel projektu Lukáš Řezanina k ocenění publika dodal: „Jsme nadšení, že se přítomným nejvíce líbil náš projekt. V druhé polovině března máme naplánováno jeho spuštění a je to pro nás velká motivace splnit vložená očekávání.” TomorrowMagic svým uživatelům umožní nákup výletu do zahraničí nejenom podle nejvýhodnější ceny, ale i podle kritéria, jakým je pravděpodobnost dobrého počasí.

Zevní fixátory vyvinuté na VŠB-TUO zkracují léčbu zlomených končetin

Doporučujeme

Tým vědců VŠB-TUO vyvíjí lékařské nástroje pro vnější zpevnění zlomených končetin. Takzvané zevní fixátory jsou sestaveny z nových materiálů, které likvidují či brání rozmnožování bakteriím (nižší riziko infektu), a které pacienti také lépe snášejí. Multidisciplinární vědecký tým složený z různých fakult VŠB-TUO spolupracuje pod vedením docenta Karla Frydrýška na vývoji zevních fixátorů s Fakultní nemocnicí Ostrava a Úrazovou nemocnicí Brno a výrobcem MEDIN a.s.

„Výzkum a vývoj nových lékařských nástrojů pro oblast traumatologie a ortopedie reaguje na akutní potřebu lékařů zlepšit a zkvalitnit péči o pacienty.
K výhodám tzv. zevních fixátorů patří především méně bolesti, menší zátěž pro organismus, kratší doba léčení, kratší operační časy, možnost časné rehabilitace a lepší kosmetický výsledek,” popisuje výhody zevních fixátorů Karel Frydrýšek.

Zevní fixátory jsou vyvíjeny z nových materiálů, které likvidují nebo brání rozmnožování baktérií, a které pacienti lépe snášejí. Cílem je design, pevnostní analýza a experimentální řešení návrhů různých typů zevních fixátorů. Určeny jsou pro pacienty s komplikovanými zlomeninami často v nebezpečí života. „Využití našich zevních fixátorů při léčbě zlomenin snižuje potenciální možnosti infekcí a výskyt možných komplikací,” doplňuje Karel Frydrýšek.

Mimo léčbu zlomenin horních a dolních končetin se tým z Fakulty strojní VŠB-TUO zabývá také oblastí korekční osteotomie či vnitřní fixace (dlahy, hřeby, šrouby), která řeší vrozené a poúrazové zdeformování kostí. „Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum a vývoj zcela nových implantátů a operačních technik, které řeší zlomeniny operační miniinvazivní technikou ve spojení se specifickým implantátem,” vysvětluje Karel Frydrýšek.

Nové lékařské nástroje vznikají v rámci multioborové spolupráce mezi VŠB-TUO (Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Centrum nanotechnologiía Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství), Fakultní nemocnicí Ostrava, společností MEDIN, a.s., a Úrazovou nemocnicí Brno.

Zadáno: 16.2.2015

Autor: Mgr. Blanka Marková

Útvar: Vztahy s veřejností