Výstava úspěšných příkladů EKOPORADENSTVÍ

Síť ekologických poraden zve všechny studenty, pedagogy i návštěvníky Vysoké školy báňské – TU Ostrava na výstavu, která se bude konat ve dnech 19. -30. listopadu 2012 v prostorách auly VŠB-TUO.

Celkem 11 poraden z České republiky představí úspěšné případy, kdy pomohly s ochranou životního prostředí. Se svými projekty se například představí Ekologický právní servis a jeho činnost, zaměřená na omezování znečišťování ovzduší z hutí ArcelorMittal nebo projekt ZO ČSOP Veronica – Hliník, zbytečný odpad.

Bližší informace vám podá Ing. Kamila Kameníková, STEP, na tel: 558 436 243.

Informace o ekoporadenství a činnosti Sítě ekologických poraden najdete na www.ekoporadna.cz.

Úspěch na NO-DIG AWARD 2012

Vítězkou letošní mezinárodní studentské soutěže NO-DIG AWARD se stala studentka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, paní Ing. Veronika Onderková s diplomovou prací na téma Modelování technologie "pipe rooffing" pro sanaci tunelů Jablůnkov.

Vítězce gratulujeme!

Memorandum o spolupráci mezi FS a FMMI

Preambule

Vzhledem k tomu, že jednotlivé zúčastněné fakulty jsou v rámci organizační struktury VŠB TU Ostrava chápány v mnoha směrech jako zcela samostatné, považujeme za přínosné specifikovat konkrétní podporovaný obor spolupráce. Očekávaným přínosem této spolupráce bude jednak úspora nákladů při vzájemném využívání výzkumně vývojových kapacit, jednak dosažení kvalitativně lepších výsledků VaV díky synergii. Hlavním přínosem spolupráce bude podpora studia nadaných studentů obou zúčastněných fakult.

Všeobecná ustanovení

  1. Účelem tohoto memoranda je zdůraznění oboustranné potřeby vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a výuky na jednotlivých fakultách zejména ve vztahu k nadaným studentům a možnosti jejich volnočasových aktivit.
  2. Spolupráce bude zaměřená především na materiály a technologie (konkrétně konstrukční, výpočtářskou činnost a dynamické testování) aplikované na stavbu prototypových strojů a technologií pro automobilový průmysl.

Hlavní témata spolupráce

Jednotlivé fakulty budou vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci zejména v oblastech:

  1. Zapojení jednotlivých studentů všech typů studia do výzkumně vývojových projektů souvisejících se stavbou prototypů automobilů a elektromobilů. Zapojení studentů bude probíhat především formou jejich volnočasových aktivit.
  2. Zapojení zaměstnanců jednotlivých fakult v roli odborných garantů spolupracujících studentů a studentských týmů.
  3. Využívání specializovaných laboratoří jednotlivých fakult pro realizaci společných VaV projektů, především na základě řešení společných projektů.
  4. Návrhy a řešení společných projektů v oblasti VaV, dále pak v oblasti výukové a popularizační. Spolupráce bude podporována jak ve fázi vypracování projektu, tak v případě jeho realizace ve fázi řešení, přičemž budou smluvně upraveny práva, povinnosti, tok peněžních prostředků, jejich přerozdělení, jakož i podíly a úloha jednotlivých stran v projektu, to vše před zahájením řešení projektu.

prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. (Děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství)

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Děkan Fakulty strojní)

Den D v Dolních Vítkovicích

Velký den pro celou Ostravu se blíží. Už v pátek 16.11. se od 9:00 v Dolních Vítkovicích rozjede celodenní akce shrnující posledních deset let příprav a prvních realizací projektu obnovy a nového využití dolnovítkovických památek. Lidé budou moci shlédnout světovou premiéru filmu o Dolních Vítkovicích Po Jantarové stezce, být součástí slavnostního křtu knihy Dolní Vítkovice dnes, volně si prohlédnout Národní kulturní památku, navštívit významnou konferenci a poprvé rovněž zdarma nakouknout také do VI. energetické ústředny / U6, která se proměnila v zábavný a poučný svět techniky.

Je to akce, kterou něco ukončujeme a něco začínáme. První fáze revitalizace je za námi, startuje sedmidenní provoz Multifunkční auly Gong, fungovat začíná expozice v VI. energetické ústředně. Prostě otevíráme lidem. Přítomní na akci budou lidé, kteří s projektem pomohli, stejně jako významné osobnosti společenského, kulturního a politického života. „Jsme moc rádi, že pozváni přijal pan eurokomisař Štefan Füle, ministr zahraničí Karel Schwanzerberg nebo ministryně kultury Alena Hanáková. Je to pro nás důkazem, že široké okolí také vnímá význam projektu, který přesahuje nejen rámec našeho města, ale celé České republiky.

Upozorňujeme, že akce (konference) je určená pro širokou veřejnost. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.dolnivitkovice.cz a přijít strávit skvělý den v industriálních Dolních Vítkovicích v novém kabátě. Lístek na konferenci (vč. doprovodného programu a obědu) vyjde na 190 Kč, pro studenty je zdarma. Chceme tak podpořit zájem studentů, pro které v Dolních Vítkovicích vznikla netradiční vzdělávací infrastruktura. Všechny k nám srdečně zveme, doprovodný program je připraven tak, aby si na své přišel opravdu každý. Film režisérky Jany Chytilové mapuje projekt netradičně ze zajímavých úhlů pohledu, VI. energetická ústředna a její interaktivní exponáty určitě ohromí děti i jejich rodiče, výhled na národní kulturní památku je romantickým i adrenalinovým zážitkem. Připraveny jsou také nejrůznější odborné semináře a workshopy, např. o architektonických vizích a realizacích AP Ateliéru Josefa Pleskota. Volné prohlídky v VI. energetické ústředně startují v 14:30 a potrvají až do 18:00 (pro registrované účastníky konference i pro širokou veřejnost bez nutnosti registrace). Volné prohlídky pro zaregistrované účastníky konference jsou připraveny také v hornickém muzeu na Landek Parku.

Konference se koná 16.11.2012 v Multifunkční aule Gong, Ostrava – Vítkovice – přístup je přes vrátnici č.1 na konci ulice Ruské pod ulicí Místeckou (pod tramvajovou zastávkou Vítkovice vysoké pece). Prezentace účastníků začíná v 8:00, samotná konference probíhá od 9:00 do 17:00.

Svou registraci na konferenci proveďte na stránkách www.dolnivitkovice.cz za pomocí formuláře, který je dostupný prostřednictvím tlačítka "Provést novou registraci". Platbu účastnického poplatku můžete provést pohodlnou formou bankovního převodu nebo v hotovosti přímo na místě.

Pozn. K VI. energetické ústředně :

Oficiální otevření, vč. animátorských programů, VI. energetické ústředny / U6 Malého Světa Techniky 17.11.2012,

16.11.2012 od 14:30 mimořádné volné prohlídky pro širokou veřejnost zdarma (i bez nutnosti registrace na konferenci).

INFOLINKA, INFO email: Martina Škodáková 602 266 528, martina.skodakova@vitkovice.cz

Nominace na cenu ČEEP 2011

Nominaci na cenu získal pan Bc. Jaroslav Mikulín a pan Bc. Jiří Valenta z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava za projekt Nulový dům.

Cílem projektu bylo vytvořit rodinný dům nové generace, který by svou potřebu energií pokrýval především vlastními zdroji a to hlavně pomocí slunečního záření. Objekt je řešen jako dřevostavba v pasivním standardu, tvoří jej kompaktní tvar kvádru seříznutý šikmou střechou, která je z jižní strany dokonale využitá pro solární zisky.

Vítězové budou vyhlášení na galavečeru soutěže, který se koná 20. 11. 2012 v Betlémské kapli – Aule ČVUT v Praze.

JAREK NOHAVICA A JANÁČKOVA FILHARMONIE S MARKO IVANOVIČEM V GONGU

Vzhledem k tomu, že většina vstupenek na koncerty Jarka Nohavici s Janáčkovou filharmonií Ostrava je již vyprodána a s ohledem na trvající velký zájem o zakoupení dalších vstupenek jsme pro studenty v Ostravě připravili speciální zvýhodněné vstupenky na stání určené VÝHRADNĚ PRO STUDENTY středních a vysokých škol! Tyto lístky jsou od 11.10. 2012 v předprodeji v klubu VRTULE, areál Kolejí a Menz VŠB – TUO v Ostravě Porubě (konečná autobusu č. 37). Prodej vstupenek oproti studentské kartě, ISIC kartě nebo jinému průkazu studenta za 300Kč. Předprodej bude probíhat denně od začátku otevírací doby do 20.00 hod (po-čt od 15.00 hod, pá-ne od 18.00 hod). Jedna osoba může zakoupit maximálně 2 ks těchto zvýhodněných vstupenek.

Upozorňujeme všechny studenty, že speciální zvýhodněné vstupenky jsou k zakoupení pouze v klubu Vrtule! Více informací o těchto koncertech na www.nohavica.cz

Série koncertů Jaromíra Nohavici s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentem Marko Ivanovičem – termíny koncertů:
5 koncertů od 12. do 15.11.2012
12.11.2012 ve 20 hodin
13.11.2012 ve 20 hodin
14.11.2012 v 17 hodin
14.11.2012 ve 20 hodin
15.11.2012 ve 20 hodin

Vstupenky na sezení lze zakoupit:
• Ostravský informační servis – pouze OIS Elektra (od 1. října bude omezený počet vstupenek možné zakoupit v OIS Elektra. Doporučujeme vydat se raději v tento den do Gongu, kde pro vás bude připravena většina vstupenek!)
• Ostravský informační servis (od 2.10. 2012 se budou zbylé vstupenky doprodávat již jen v OIS)
• Agentura Petarda (od 2. října)
Ceny vstupenek k sezení jsou 450Kč, 550,-Kč a 650,-Kč.

Happening společnosti Česká hlava

Zájemci si zasoutěžili v jízdě na vozítkách Segway nebo ve vědomostních testech, vyzkoušeli si skákací boty, seznámli se s nejnovějšími auty na elektrický pohon. Měli jedinečnou možnost prohlédnout si moderní laboratoře Výzkumného centra ENET, otestovat si termovizní kamery nebo změřit emise v ovzduší. Součástí bylo i seznámení se s činností katedry energetiky, robototechnologie a laboratoře sypkých hmot.

E-learningové kurzy odborné angličtiny

Vážená akademická obci,

V rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců VŠB-TUO (InterDV)" pro vás

Katedra jazyků VŠB-TUO připravila již dříve avizované e-learningové kurzy odborné angličtiny se zaměřením na problematiku jednotlivých fakult.

Jazykové kompetence si touto formou mohou rozvíjet všichni zaměstnanci VŠB-TUO.

Připravili jsme pro vás již třetí sadu, tentokrát units 11-15, krátký Review test a zároveň celkový shrnující test celého kurzu Final Progress Test 1-15 pro každou fakultu.

Ti, kteří se již do kurzu zapsali, mohou směle pokračovat a za svou práci v prvním, nebo druhém modulu obdrží certifikát o odborném vzdělávání.

Pokud jste splnili některý z Review Tests s úspěšností 60% a více, gratulujeme a můžete očekávat certifikát, který Vám bude doručen na Vaše pracoviště.

Indikátorem úspěšného zvládnutí problematiky je vždy Review Test, pokuste se jej proto vždy vyplnit.

Poslední fáze bude spuštěna v začátku listopadu a celý e-learningový kurz končí v lednu 2013.

Noví zájemci se mohou přihlásit (a mohou plnit i předchozí lekce) následovně:

Do jednotlivých kurzů je nutno se přihlásit přes Systém DV, přihlašovací údaje SSO:
https://systemdv.sso.vsb.cz/wps/portal/systemdv/

Jedná se pouze o elektronickou přihlášku, následně (do několika dní) obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji do e-kurzů v prostředí LMS Moodle. http://rccv.vsb.cz/moodle/

Více informací naleznete na stránkách Katedry jazyků:
http://www.vsb.cz/712/

Přejeme Vám příjemné studium odborné angličtiny a doufáme, že Vám bude ku prospěchu.

Za realizační tým této aktivity
Mgr. Radka Juříčková