Odstávka tepla – změna termínu

Dle rozhodnutí spol. Dalkia dochází k posunutí termínu odstávky tepla pro areál kolejí ze soboty 17.11.2012 na čtvrtek 15.11.2012. Odstávka bude zahájena 15.11.2012 od rána cca 04.00 hodin a bude pokračovat do odpoledne téhož dne cca do 18.00 hodin.

V rámci provádění prací na přepojení potrubí bude také odstavena víceúčelová sportovní hala, a to v termínu od 14.11 do 18.11.2012.

Děkujeme za pochopení!

Konference Energetika a životní prostředí

V září 2012 se uskutečnil 16. ročník mezinárodní konference "Energetika a životní prostředí – Moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje energie" pořádaný Katedrou energetiky, Fakulty strojní.

Témata konference:

 • Emise ze spalovacích zařízení v návaznosti na Národní program snižování emisí, obchodování s emisemi a snižování emisí CO2.
 • Zkušenosti z provozu fluidních kotlů a dalších spalovacích zařízení.
 • Diagnostika energetických zařízení.
 • Moderní spalovací a zplyňovací systémy na fosilní paliva, biomasu a odpady.
 • Likvidace starých ekologických zátěží
 • Výzkum, výpočetní metody a modelování spalovacích procesů s ohledem na životní prostředí.
 • Alternativní a obnovitelné zdroje energie (vítr, slunce, voda, biomasa).
 • Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie.
 • Evropské společenství v oblasti vědy a výzkumu, zapojení ČR a regionů.
 • Měření a regulace.
 • Diskuze nových výzkumných metod v oblasti energetiky a životního prostředí

Staň se SUSákem/SUSačkou

Nechceš jen sedět na přednáškách? Chceš se naučit něco nového? Utváříš rád/a věci kolem sebe?

Pokud je Tvá odpověď ano, pak čekáme právě na Tebe! Staň se členem/členkou největší studentské organizace

v Ostravě!

Hledáme nové členy do:

SUS týmu (členové organizačních týmů Majálesu, plesů a párty pro studenty, členové týmů PR a fundraisingu).

časopisu Underground (redaktoři, editoři, grafici).

Rádia Kolej (redaktoři, DJs, moderátoři, technici).

U nás se naučíš:

aktivně spolupracovat v týmu, organizovat největší studentské akce v kraji ? Majáles Ostrava, plesy, párty, soutěže kapel, získávat finanční prostředky a komunikovat s partnery, zvládnout jakoukoli situaci, správně propagovat akce a komunikovat s veřejností.

A nejen to – jsme výborný kolektiv mladých nadšených studentů, přidej se tedy k nám. Právě nabíráme mladou sílu. Budeš i Ty mezi námi?

Napiš nám na susnabor@gmail.com a my si s Tebou domluvíme schůzku!

Studentská grantová soutěž

Na základě § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících předpisů vyhlašuje

rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. pro rok 2011 k 1. 11. 2010 Studentskou grantovou soutěž (SGS). Podrobnosti k této soutěži naleznete na stránkách http://www.vsb.cz/sgs/