Pozvánka na konferenci Průmysl 4.0 v praxi

Agentura CzechInvest ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, spolkem Transfera.cz a Sdružením pro rozvoj MSK si vás dovolují pozvat na konferenci Průmysl 4.0 v praxi.

Účastníci získají vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká konkrétní řešení komplementární s Průmyslem 4.0 jsou v současnosti dostupná.

Účast na konferenci je bezplatná a zajišťuje 20% slevu na vstup do Světa techniky v den konání akce. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 2. září 2016 na e-mailovou adresu roman.pasek@czechinvest.org.

V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a svůj e-mail.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms