O nás

Tento portál provozuje Centrum podpory inovací, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Pro koho je portál určen?

Portál je určen všem, kdo se zajímají o možnosti spolupráce mezi našimi výzkumnými organizacemi – VŠB-TUO, Ostravská univerzita, Slezská univerzita, Ústav Geoniky AV, Univerzita Tomáši Bati ve Zlíně – a aplikační sférou.

Zájemci z řad akademických pracovišť mohou portál využít jednak jako možnost představit své služby navenek, jednak jej mohou využít v okamžiku prezentace zájmu o spolupráci ze strany aplikační sféry.

Zájemci z řad podniků, firem a jiných organizací mohou portál využít jak při hledání vhodných pracovišť pro spolupráci, včetně jimi nabízených služeb, tak pro registraci svého zájmu o spolupráci.

Základní funkce portálu

V sekci Nabídky naleznete nabídky služeb a produktů našich pracovišť. Pomoci zadání klíčového slova v „Hledat“ nebo prostřednictvím využití rozšířeného hledání můžete svůj dotaz lépe specifikovat. V rámci této sekce je možné vkládat/aktualizovat jednotlivé nabídky pracovišť a to prostřednictvím registrace a přihlášení, které nazlenete v pravém horním rohu stránky anebo zde.

V sekci Poptávky naleznete projevené zájmy o spolupráci ze strany aplikační sféry. Provedení registrace Vašeho zájmu o spolupráci s našimi pracovišti můžete učinit po registraci a přihlášení se v pravém horním rohu stránky anebo zde.

V sekci Profily pracovišť naleznete strukturovaný přehled jednotlivých pracovišť našich výzkumných organizací, včetně popisů jejich činnosti či nabízených služeb.

Centrum podpory inovací

Centrum podpory inovací (CPI) je vysokoškolským pracovištěm VŠB-TUO, jehož činnost je zaměřena do následujících oblastí:

  • zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, zejména pak financovaných z evropských dotací. CPI vyhledává dotační příležitosti, podílí se na přípravě a realizaci projektů, koordinuje včetně koordinace jejich efektivního řízení;
  • podpora komercializace vybraného know-how univerzity, a to zejména prostřednictvím uplatňování práv k duševnímu vlastnictví a podporou aktivit na poli inovačního podnikání. V rámci této činnosti CPI provozuje Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO;
  • koordinace podpory popularizace vědy a výzkumu ve prospěch VŠB-TUO. V této souvislosti vykonává CPI funkci Regionálního koordinátora podpory technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.

Více informací o Centru podpory inovací zde: http://cpi.vsb.cz

KONTAKT

Centrum podpory inovací, VŠB-TUO
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba
tel: 597 329 010
e-mail: agent@vsb.cz