Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty

Řešitel: Ing. Robert Brázda, Ph.D.

Nový Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty představuje inovativní, cenově dostupný produkt, který umožní bezpečnější způsob provozování soustav a zařízení v rámci procesu skladování a dopravy sypké hmoty.
V praxi se tokové poruchy velmi často řeší konstantním nastavením parametru sypké hmoty. Nicméně tento způsob nevylučuje, s ohledem na působení vnějších fyzikálních vlivů, vznik tokové poruchy a následky tokových poruch mohou znamenat milionové škody. Dalším řešením pro předcházení vzniku tokové poruchy je nasazení například provzdušňovacích či vibračních systémů, které jsou nákladné a je nutné provést rozsáhlejší zásah do zásobníku.

Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli inovativní zařízení, které umožní monitoring těchto poruch a účinně tak zabraňuje vzniku kritických poruch, které mohou mít fatální následky. Zařízení také umožňuje pomocí senzoru snímat různé fyzikální veličiny, které umožňují definici reálného stavu a podmínek sypké hmoty.

Přednostmi tohoto řešení jsou variabilita pohybu a autonomní systém.

Další přidanou hodnotou je snadná obsluha a jednoduchá montáž, a to vše s nízkými provozními a instalačními náklady.
Technologie, spočívající v realizovaném zařízení, je nabídnuta ke komerčnímu využití prostřednictvím licenční smlouvy. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava

Kontakt:

Ing. Michal Mokroš
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Email: michal.mokros@vsb.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Brelion.Napsat komentář