Blower door test – test vzduchotěsnosti staveb

Katedra pozemního stavitelství nabízí test vzduchotěsnosti budov – zjištění hodnoty intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, podtlaková/přetlaková zkouška, detekce netěsností v konstrukci, detekce netěsností v zařízeních.

Oblast zaměření: Tepelně technické analýzy stavebních konstrukcí, kontrola budov, zjištění hodnoty intenzity výměny vzduchu, detekce netěsností v konstrukci.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Marcela Halířová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 359

http://www.fast.vsb.cz/225
E-mail: marcela.halirova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.