Diagnostika akustických vlastností

Katedra prostředí staveb a TZB nabízí:

  • Měření akustických vlastností analyzátorem Bruel a Kjaer.
  • Aplikace výpočtových metod pro hodnocení vzduchové neprůzvučnosti.
  • Použití pravděpodobnostní metody výpočtu pro hodnocení vzduchové neprůzvučnosti.
  • Aplikace používaných výpočtových metod (průběhová, indexová) pro hodnocení vzduchové neprůzvučnosti.
  • Měření akustických vlastností dělících stěn.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostředí staveb a TZB
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. – vedoucí katedry
Tel: +420 597 321 957

http://www.fast.vsb.cz/229
E-mail:iveta.skotnicova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.