Geodézie a důlní měřictví

Institut geodézie a důlního měřičství provádí:

  • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů,
  • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS,
  • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geodézie a důlního měřictví
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Pavel Černota, Ph.D. – vedoucí institutu

Tel:+420 597 321 234

http://igdm.vsb.cz/
E-mail: pavel.cernota@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.