Inženýrsko-geologické vrty

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

  • inženýrsko-geologické vrty pro zakládání a sanaci staveb,
  • průzkumné hydrogeologické vrty pro účely skládek a ochrany podzemních vod,
  • vrtné práce ve stísněných prostorách,
  • monitorovací vrty,
  • stendový výzkum nových typů vrtných nástrojů,
  • projektování vrtů,
  • numerické modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace,
  • soudně-znalecké posudky v oboru hydrogeologie,
  • výpočty odvodňování dolů, lomů, stavebních jam aj.

Pracoviště disponuje geofyzikální přístrojovou technikou umožňující použití v inženýrské geologii a hydrogeologii.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.h.c. – ředitel centra

Tel: +420 596 994 366
Fax: +420 596 918 589

http://ict.hgf.vsb.cz
E-mail: vladimir.slivka@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.