Laboratorní stanovení výbušnosti

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

  • laboratorní stanovení výbušnosti hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a jejich směsí,
  • hodnocení rizik výbuchů,
  • stanovení minimální iniciační energie hořlavých směsí,
  • modelování výbuchů a podobně.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.h.c. – ředitel centra

Tel: +420 596 994 366
Fax: +420 596 918 589

http://ict.hgf.vsb.cz
E-mail: vladimir.slivka@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.