Matematické modelování a stabilitní výpočty

Pracoviště ÚG AV provádí matematické modelování a stabilitní výpočty v oblasti geomechaniky horninového masivu.

Navázaná spolupráce/partnerství  v oblasti VaV  s podniky a průmyslovou sférou a reference:

  • VŠB TU Ostrava – Statické výpočty na stavební fakultě VŠB
  • OKD, a.s. – Možnost testování a ověřování výsledků in situ (v důlním prostředí)

Kontakt:

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava Poruba

Tel: +420 596 979 111
Fax: +420 596 919 452

http://www.ugn.cas.cz
E-mail: geonics@ugn.cas.cz

Komentáře nejsou povoleny.