Optovláknový interferometrický monitor provozu

Optovláknový interferometrický senzor dokáže zaznamenat průjezd vozidel a ze záznamu rozpoznat typ projíždějícího vozidla. Výhodou tohoto řešení je, že snímač není nutné integrovat do vozovky, narozdíl od celé řady jiných senzorů včetně těch optovláknových. Rovněž je řešena problematika integrace senzorické funkce do stávající komunikační infrastruktury, což umožní vyhodnocovat data vzdáleně např. v telehousu.

Přednost je založení na optických vláknech a pasivních vláknových prvcích, které jsou levné, odolné vůči elmag. interferencím. Senzor není nutné zabudovat pod povrch vozovky, lze jej tedy snadno servisovat a při opravě povrchu vozovky nedojde k jeho destrukci. Senzor je pasivní, nepotřebuje elektrický přívod, stačí optické vlákno.

 

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Brelion.Napsat komentář