Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

  • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska.
  • Ověřování početních metod či sledování tepelně izolační kvality budov pomocí měření tepelně technických vlastností zařízením Almemo Ahlborn.
  • Stanovení hodnoty součinitele prostupu tepla na konstrukci.
  • Sledování kvality a trvanlivosti tepelně izolačních vlastností materiálů.

Matematický model přináší relativně přesné výsledky při relativně nízké ceně za posouzení a poskytuje tak podniku technologický náskok ve vývoji konstrukčních řešení budov. Měřící analýza rychle detekuje odchylky mezi projektovaným stavem a stavem realizované stavby, což eliminuje budoucí havarijní stavy budovy.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Marcela Halířová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 359

http://www.fast.vsb.cz/225
E-mail: marcela.halirova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.