Prostorový a produktový design

Fakulta multimediálních komunikací nabízí prostorový a produktový design produktů a prostor – design produktů z oblasti pracovního a životního prostředí, řešení veřejných interiérů a exteriérů, výstavní prostory a expozice, dětská hřiště, úpravy parků, vývoj designerských návrhů pro užité sklářské soupravy, drobná skleněná plastika a volná plastika v užitné architektuře.Práce studentů pod vedením zkušených pedagogů, použití moderních a kreativních metod.

Navázaná spolupráce/partnerství  v oblasti VaV  s podniky a průmyslovou sférou a reference:

  • Volke, Mladá Boleslav – Návrh automobilu Škoda
  • Tajmac Zlín – Návrh a realizace obráběcího centra
  • Pars komponenty – Návrh a realizace lokomoční pomůcky pro handicapované
  • Tatra Kopřivnice – Návrhy osobního automobilu
  • Tescoma Zlín – Návrhy pomůcek pro stolování
  • ADRA Zlín – Návrhy interiérové kasičky a dětských hřišť
  • Sklárna Glass Atelier Morava, Vizovice – Návrh a realizace soubor nápojového skla

Kontaktní osoby:

Ústav prostorového a produktového designu

Mg. A. Petr Stanický, M. F. A.
Ředitel ústavu
+420 576 036 408
stanicky@fmk.utb.cz

prof. akad. soch. Pavel Škarka
Zástupce ředitele ústavu
+420 576 036 408
skarka@fmk.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.