Reologie a koroze stavebních materiálů

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí:

  • stanovení reologických parametrů heterogenních směsí – anorganických pojiv (cementů, vápenných, vápeno-pucolánových systémů, metakaolínů), malt a alkalicky aktivovaných hmot
  • kalorimetrická měření anorganických pojiv a alkalicky aktivovaných hmot (geopolymerů) včetně interpretací fázových změn
  • testování korozní odolnosti stavebních hmot (kámen, keramika, pórobeton, beton, malty, alkalicky aktivované materiály, dřevo) za podmínek blížících se reálné situaci na stavbách

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Libor Žídek – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 932

http://www.fast.vsb.cz/223
E-mail:libor.zidek@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.