Simulační centrum

Dvě laboratoře Ústavu ošetřovatelství jsou vybaveny moderními modely k praktickému nácviku ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj. K dalším modelům patří porodnický fantom, model nedonošeného dítěte, fyziologického novorozence, kojence, batolete, dítěte dospělého muže i ženy, poslechový simulátor, kostra člověka. Resuscitační modely dětí i dospělých. K dispozici je i simulátor těhotenství a simulátor stáří. Pro simulaci konkrétních klinických stavů slouží těhotenský simulační model s modelem novorozence napojený na PC s možností programovat nejrůznější akutní stavy a dále resuscitační trenažér dospělého. Tyto dva simulační modely musí obsluhovat zaškolená porodní asistentka a sestra s praxí v oborech akutní péče. Pro výuku je možno dále využít i anatomické modely a obrazy jednotlivých tělesných systémů, které jsou uloženy mimo simulační centrum, ale na požádání mohou být do laboratoří dodány.

V obou místnostech je PC s připojením na internet a dataprojektor. Maximální kapacita každé laboratoře je 12 osob.

Návrh témat přednášek pro veřejnost:

Zdravý životní styl

  • duševní hygiena a prevence stresu,
  • prevence kardiovaskulárních onemocnění,
  • prevence onkologických onemocnění – kolorektální karcinom, karcinom prsu, nádorové onemocnění plic, nádorové onemocnění kůže,
  • sexuálně přenosné choroby a jejich rizika,
  • výživa a pohyb ve zdraví člověka,
  • cukrovka z pohledu laické veřejnosti.

Kardiopulmonální resuscitace, novinky v poskytování první pomoci.

Ošetřovatelská péče o imobilního klienta – polohování, prevence dekubitů, hygiena, kondiční cvičení na lůžku.

Ošetřovatelská péče o nemocné s duševní poruchou – neurózy, psychózy, závislosti, demence, poruchy příjmu potravy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jiřina Hosáková
Tel.: +420 553 684 314
E-mail: jirina.hosakova@fvp.slu.cz

Komentáře nejsou povoleny.