Služby Laboratoře mikrobiologie

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Hornicko-geologické fakulty nabízí služby a přístrojové vybavení Laboratoře mikrobiologie.

Nabízené služby:

 • Kultivace bakteriálních kultur, příprava kultivačních médií a fermentace s automatickou regulací pH, pěnivosti, aerace, obsahu kyslíku a teploty.
 • Sušení vzorků citlivých na vysoké teploty lyofilizací (vakuovým vymrazováním) pří pracovním tlaku od 0,001mbar a teplotě až -100°C.
 • Dlouhodobé (až 9 dní a 23 hodin) třepání většího poštu vzorků pří teplotách 5°C (resp. 15°Cpod okolní teplotu) až 65 °C, otáčkách 20 až 350 min-1 a kapacitě až 89 erlenmeyerových baněk (objem 100ml);variabilní možnost nastavení vlhkosti, osvětlení a cyklu.
 • Sterilizace nástrojů,kapalin, gumy, plastů, odpadů při teplotách 121 až 134 °C a tlaku až 2,8 bar.
 • Práce s tkáňovými kulturami, přípravu médií, manipulaci s patogenním materiálem.

Přístrojové vybavení:

 • Programovatelný laboratorní a poloprovozní lyofilizátor CoolSafe 100-9 PRO (ScanVac, Dánsko).
 • Třepačka s inkubací Multitron 2 (INFORS HT, Švýcarsko).
 • Minifors-bioreaktor vhodný pro kultivaci bakterií a přípravu kultivačních médií o objemu 2,5 l (INFORS HT, Švýcarsko).
 • Bioreaktor BioFlo a  CelliGen 310 (New Brunswick Scientific, USA) pro kultivaci bakterií, kvasinek a vyšších buněčných kultur o objemu 14 l.
 • Biohazard box SafeFlow 1.2 (BIOART, Itálie) – ochranný box třídy II, typ A/B3 vhodný pro práci s tkáňovými kulturami, přípravu médií, manipulaci s patogenními materiály, apod.
 • Parní autokláv o objemu 195 litrů Laboklav 195 (SHP Steriltechnik AG, Německo).
 • Čelisťový drtič BB 100 (Retsch, Německo) pro jemné drcení středně tvrdých, tvrdých i křehkých vstupních materiálů v rozsahu od 50 mm do 4 mm.
 • Magnetický separátor SFAI-PG.LAB (FELEMAMG, Španělsko).
 • Elektromagnetický separátor SFAI-LAB (FELEMAMG, Španělsko) k zkoncentrování a oddělení paramagnetických materiálů, čištění nemagnetických materiálů a písků.

Kontakt:

RNDr. Václav Dombek, CSc.
Tel: +420 597 323 817
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

Přílohy

Komentáře nejsou povoleny.