Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi doprovodných (sekundárních) surovin z těžby a úpravy kameniva a kaolínu, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem. Při výrobě stavebních dílců a výrobků se v současnosti ve velké míře používá cementový beton. Příprava cementových stavebních hmot je však ekonomicky i ekologicky značně nákladná, a to jak z hlediska energetické náročnosti výroby cementu, značné produkci oxidu uhličitého při výpalu slínku, tak také nutnosti použití kvalitního (zpravidla přírodního) kameniva. Geopolymery (resp. alkalicky aktivované materiály) představují novou generaci bezcementových hmot s výbornými mechanickými a trvanlivostními vlastnostmi a umožňují zužitkování odpadů z těžby kameniva a plavení kaolínů, které nejsou využitelné v současné technologii výroby betonu a maltovin.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Libor Žídek – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 932

http://www.fast.vsb.cz/223
E-mail:libor.zidek@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.