Tepelně izolační geopolymerní hmota na bázi recyklovaného polystyrenu

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití tepelně izolační geopolymerní hmotu na bázi recyklovaného polystyrenu. Podstatou tohoto produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi, v níž je jako matrice použito netradiční pojivo, konkrétně alkalicky aktivovaný systém a jako plnivo je použit recyklovaný polystyren, materiál s nízkou objemovou hmotností. Hmota vzniká smísením jednoznačně daného poměru jednotlivých složek a dosahuje vynikajících tepelně izolačních a rovněž pevnostních parametrů. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Oproti současně používaným produktům je hmota připravena na bázi alkalicky aktivovaných systémů, u nichž byly prokázány výborné pevnostní i trvanlivostní vlastnosti, v současnosti však v praxi nejsou téměř využívány. Jejich použití je přínosem také v oblasti ekologie, neboť pro jejich výrobu jsou používány zejména sekundární suroviny a odpadá tak nutnost těžby a energeticky náročného výpalu slínku pro přípravu hlavní pojivové složky, jako je tomu například u hmot s portlandským cementem. Spojením alternativního druhu pojiva s recyklovaným polystyrenem, materiálem s nízkou objemovou hmotností, vzniká stavební hmota jedinečných vlastností, se značným potenciálem pro široké využití ve stavebnictví.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Libor Žídek – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 932

http://www.fast.vsb.cz/223
E-mail:libor.zidek@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.