Testování konstrukcí staveb

Katedra prostředí staveb a TZB nabízí:

  • Posuzování problematických detailů staveb pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární a nestacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska.
  • Modelování chování konstrukcí v čase pomocí softwaru WUFI.

Matematický model přináší relativně přesné výsledky při relativně nízké ceně za posouzení a poskytuje tak podniku náskok ve vývoji konstrukčních detailů.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostředí staveb a TZB
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. – vedoucí katedry
Tel: +420 597 321 957

http://www.fast.vsb.cz/229
E-mail:iveta.skotnicova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.