Testování tepelných, hydraulických a mechanických procesů v horninách

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin nabízí:

  • Testování pevnostních a přetvárných parametrů geomateriálů a vybraných stavebních materiálů.
  • Posouzení interakce horniny s vodou.
  • Stanovení tepelných vlastností geomateriálu.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.h.c. – ředitel centra

Tel: +420 596 994 366
Fax: +420 596 918 589

http://ict.hgf.vsb.cz
E-mail: vladimir.slivka@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.