Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz

Řešitel: Ing. Ekaterina Graková, Ph.D.

Název: Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz

 

Zvýšení míry třídění odpadu  umožní inovativní, cenově dostupné softwarové řešení, které přinese společnostem zabývajícím se svozem, tříděním a likvidací odpadu novou úroveň plánování svozu odpadů, řešení problémových situací přeplněných či jinak znehodnocených kontejnerů.

Nositelem inovací je nové webové rozhraní GUI, které obsahuje mapové vrstvy na zobrazení základních informací o svozu odpadu. V GUI jsou základní statistiky o svozu za určité časové období. Hlavní přínosem je vizualizace svozových tras za minulé období a  vizualizace dat ze senzorů. Nutnou součástí tohoto řešení je užitní „chytrých odpadkových nádob“, tedy nádob osazených určitými prvky (senzory) chytrého řešení.

Díky těmto získaným informací implementovaným do webového rozhraní je umožněno výrazně lepší plánování svozových tras. Tato inovace může snížit náklady na svoz odpadu ve městě a to s předpokladem řádu několika desítek procent.

Dalším softwarem je GAIA Mobile, což je mobilní aplikace sloužící ke sběru dat o stavu odpadních nádob užívaných v systémech odpadového hospodářství od běžných uživatelů. Tyto informace jsou dále zpracovány a slouží pro optimalizaci svozových tras. Aplikace přidává do vyvíjeného systému možnost manuálního zadání stavu zaplnění odpadové nádoby s volbou pořízení fotodokumentace. Ve srovnání s aplikacemi využívajícími zabudované senzory v odpadových nádobách má tento přístup výhodu v tom, že nevyžaduje montáž dodatečného elektronického zařízení.

Technologie spočívající v realizovaném softwaru umožňujícím optimalizovat svozové trasy v návaznosti na senzory nebo lidský faktor je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě VŠB-TUO s využitím programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky.

 

Kontakt:

 

Ing. Michal Mokroš

Obchodní manažer

Centrum podpory Inovací

Studentská 17

708 00 Ostrava – Poruba

Mobi:605 190 792

Email: michal.mokros@vsb.cz

Přílohy

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Brelion.Napsat komentář