Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Nabízené služby:

 • Návrh systému pro automatické řízení a regulaci, managerské rozhodování, predikci časových řad a data-mining.
 • Návrh realizace komplexních problémů z oblasti zpracování obrazu (rozpoznání obrazu, automatické čtení poškozených symbolů, fůze obrazu, komprese, hranová detekce).
 • Softwarová implementace navrhovaných metod.
 • Dlouhodobá výzkumná spolupráce spočívající v řešení složitých problémů.
 • Konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro podniky a orgány státní správy.
 • Důkladná analýza lékařských a biologických dat (numerických, grafických, obrazových) standardními i moderními nástroji vč. návrhu nových inovativních řešení na klíč u problémů, které dosud nebyly (vy) řešeny.

Přístrojové a softwarové vybavení:

 • PC a SW vybavení pro vývoj a implementaci vlastních i standardních metod.
 • Simulační SW balíky vlastní produkce pro testování metod pro řízení a rozhodování, pro analýzu a predikci časových řad, pro vytěžování dat z databází (data-mining) v interpretovatelné podobě a pro zpracování digitálního obrazu.
 • Vlastní SW vyvinutý na Ústavu (SW pro automatické řízení – fuzzy regulaci, SW pro analýzu a predikce časových řad, SW pro zpracování dig. obrazů – komprese, fúze aj., SW pro data-minig – dolování jazykových asociací z dat).
 • Standardní dostupné modelovací nástroje (MATLAB, Simulink, Matematica, SW pro analýzu časových řad, grafický SW atd.)

Konkurenční výhody:

 • Cena
 • Spolehlivost
 • Zkušenosti s aplikacemi v různých oblastech
 • Individuální přístup

Reference:

 • AL INVEST Břidličná, a.s.
 • Easy Control Morava spol. s r.o.
 • Preciosa, a.s.
 • KMC Group, s.r. o.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Centrum excelence IT4Innovations
30. dubna 22
701 03 Moravská Ostrava

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. – ředitel centra

Tel: +420 597 091 401

http://www.it4i.cz
E-mail: vilem.novak@osu.cz

Systémy pro automatické řízení, manažerské rozhodování, data-mining, zpracování obrazu

Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování nabízí:

 • Návrh systému pro automatické řízení a regulaci, managerské rozhodování, predikci časových řad a data-mining.
 • Návrh realizace komplexních problémů z oblasti zpracování obrazu (rozpoznání obrazu, automatické čtení poškozených symbolů, fůze obrazu, komprese, hranová detekce).

Celý příspěvek