Katedra biologie a ekologie

Nabízené služby:

 • Využití řasy třídy Eustigmatophyceae, u nichž se velmi slibně jeví možnosti využívání v biotechnologiích, zejména v produkci biopaliv a doplňků stravy.
 • Biologický monitoring a záchranných transferů zejména vodních živočichů, jako jsou raci a velcí mlži.
 • Determinace rostlin (pro AOPK, CHKO, obecní a krajské úřady – biologické průzkumy a hodnocení)
 • Stanovení ekotoxicity u odpadů, popř. chemických látek a přípravků dle platné legislativy.

Přístrojové vybavení:

 • Thermocykler, laminární box, centrifugy, elektroforézy.
 • Plynové hořáky, sbírky lihových, osteologických, a dermoplastických preparátů strunatců od pláštěnců po savce; dvě plastické nádrže na ryby a další hydrobionty o celkovém objemu 3 m3; dataprojektor, PC, zařízení ke čtení šupin ryb – Pentakta R120.
 • Odsávací zařízení pro práci s těkavými látkami a standardní laboratorní optikou (transmisní světelné mikroskopy a stereomikroskopy a fotomikroskopy).
 • 20 optických mikroskopů + stereolupy.
 • Gradientový cykler, elektrochemický analyzátor, stolní chlazená centrifuga, hlubokomrazící box, zdroje + aparatury pro gelové (agarosový, polyakrylamidové elektroforézy, dokumentační systém pro vyhodnocování gelů, flow-box, (cykler pro amplifikaci DNA v reálném čase, ultracentrifuga, výkonná stolní centrifuga, nanospektrofotometr, inkubátory.
 • Histochemické a histopatologické metody, elektroforéza listových proteinů, spektrofotometrie fotosyntetických pigmentů. Dendrometrie radiálního a dlouživého růstu.
 • LUMIStox 300, LUMIStherm – termostat, Sanyo termostat, stolní autokláv Sterilab, třepačka Rotamax 120, třepačka Reax 2, míchadlo Heildolph, vodní lázeň, pH metr Hanna, váhy Kern, lednice .

Konkurenční výhody:

 • Cena
 • Spolehlivost
 • Zkušenosti

Reference:

 • EKOTOXA s.r.o.
 • EKOTOXA Opava
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice
 • Povodí Odry, s.p.
 • Lesy ČR, s.p.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie a ekologie
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 311

http://prf.osu.cz/kbe/
E-mail: pavel.drozd@osu.cz