Katedra chemie

Nabízené služby:

 • Stanovení látek s antioxidačními vlastnostmi a vybraných léčiv je možno využít jak v kosmetickém tak i farmaceutickém průmyslu.
 • Charakterizace sorpčních vlastností různých typů sorbentů, klasická chemická analýza vodných vzorků (analýza kovů).
 • Hodnocení oxidační a termické stability látek.
 • Hodnocení stability kapalných disperzí.
 • Vývoj, příprava a modifikace uhlíkatých sorbentů, jakožto účinných sorpčních látek (především) pro kapalné prostředí.
 • Chemické analýzy, expertízy.

Přístrojové vybavení:

 • Termická analýza Netzsch STA 449 C.
 • Termická analýza SetSys Evolution (Setaram) s detekcí uvolňovaných plynů pomocí MS (Pfeiffer), kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (2D-HPLC-MS-qTOF).
 • FTIR Nicolet 6700 pro blízkou, střední a vzdálenou IČ oblast (Thermo Scientific).
 • Analyzátor distribuce velikosti částic (Mastersizer 2000).
 • Analyzátor zeta potenciálu (Zeta Nano ZS).
 • Mikrokalorimetr Setaram C80.
 • Plynová chromatografie.
 • Atomový absorpční spektrometr FS 240 (Varian).
 • UV/VIS spektrometr Cary 50 (Varian).
 • Elektrochemický analyzátor Eca Flow (SR).
 • Přístroj pro měření sorpce plynů PCTPro, HY-ENERGY.

Konkurenční výhody:

 • Cena
 • Spolehlivost
 • Zkušenosti

Reference:

 • Bochemie a.s.
 • Alldeco a.s.
 • Hlavní báňská záchranná služba, a.s.

 

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie
30. dubna 22
701 03 Ostrava

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Tel: +420 597 092 199

http://prf.osu.cz/kch/
Email: boleslav.taraba@osu.cz