Katedra fyziky

Nabízené služby:

 • Analýza složení rostlinného materiálu (pigmenty, flavonoidy apod.) jak z odolnosti vůči stresům a stárnutí, tak z hlediska jejich biologické aktivity dle požadavků zadavatele.
 • Vývoj spektroskopických metod stanovení strukturně funkčních charakteristik biologických (chemických) systémů dle požadavků zadavatele (změny struktury proteinů a membrán, tekutost biologických membrán, gradient pH přes membrány, asociační reakce enzymů s kofaktory apod.)
 • Testování odolnosti vyšlechtěných odrůd vůči abiotickým stresům dle požadavků zadavatele.

Přístrojové vybavení:

 • Malá stolní laboratorní centrifuga (Hettich) a chlazená vysokootáčková centrifuga (Sigma 3K30).
 • Homogenizátory, sušárna, ledničky s mrazícími boxy.
 • Digestoře.
 • HPLC systém (TSP Analytical).
 • Absorpční spektrofotometr UV550 (Unicam).
 • Aparatura pro elektroforetické dělení biomolekul (Hoefer).
 • Mycí automat na mytí laboratorního skla.
 • Ultrazvukový homogenizátor.
 • Kapesní pH-metr.
 • Luminiscenční spektrofotometrem LS50B (Perkin–Elmer, UK).
 • Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr Spekord 250 (Analytik Jena, Německo).
 • Spektrofotometr pro měření cirkulárního a lineárního dichroismu.
 • Modulární spektrofluorometr FL3-22 (Jobin-Yvon, Francie).
 • Kryostat OPTISTAT DI (Oxford Scientific, UK) kompatibilní se jmenovanými přístroji.
 • Kultivační komory pro pěstování rostlin v definovaných mikroklimatických podmínkách a další přístrojové vybavení pro sledování fotosyntetických parametrů asimilačního aparátu, jako je rychlost asimilace CO2, transpirace, průduchová vodivost, respirace, transpirace a další; b) zařízení pro detekci fluorescence chlorofylu a ke stanovení využití absorbované energie ve fotosyntetických reakcích a ke stanovení účinnosti epidermálního stínění listů vůči dopadající UV radiaci, čidla proměření radiace a teploty.
 • Zařízení pro kontinuální měření kvality dopadající radiace a současné stanovení teploty a vlhkosti vzduchu, zařízení pro kontinuální měření vlhkosti a teploty půdy, zařízení pro kontinuální bezdotykové a kontaktní měření teploty asimilačního aparátu, růstové komory pro kultivaci rostlin, sestava světelných zdrojů pro plynulou regulaci ozářenosti v jednotlivých spektrálních oblastech fotosynteticky aktivní radiace, optický senzor ke stanovení epidermálního UV-stínění listů, spektrometr pro radiometrická měření a příslušenství pro měření fluorescence chlorofylu.

Konkurenční výhody:

 • Cena
 • Spolehlivost
 • Zkušenosti

Reference:

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
30. dubna 22
701 03 Ostrava

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 150

http://prf.osu.cz/kfy/
E-mail: vladimir.spunda@osu.cz