Katedra informatiky a počítačů

Nabízené služby:

 • Podpora tvorby IT strategií, identifikace potřeb a IT služeb v organizaci, expertní znalost a podpora zavedení moderních agilních a štíhlých (Lean) metodik vývoje a řízení SW projektů, které jsou řízeny potřebami podnikání – konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro soukromé podniky a orgány státní správy vč. školení zaměstnanců. Softwarová implementace navrhovaných metod.
 • Kurzy CISCO.
 • Implementace moderních metod grafiky, 3D animace a zpracování digitálních obrazů vč. filmových triků. Školení, kurzy a poradenství v oblasti počítačové grafiky.
 • Vývojová činnost, zejména výzkum a vývoj metod soft computingu s aplikacemi v různých oblastech (např. optimalizace a řízení) Softwarová implementace navrhovaných metod.
 • Podniky v regionu s potřebou maximalizace zisku a minimalizace výrobních nákladů pomocí optimalizačních metod.
 • Implementace řídících systému pro automatizaci SIMATIC, ve spolupráci s Ústave pro výzkum a aplikace fuzzy modelování možnost implementace moderních metod fuzzy řízení a jiných metod z oblasti soft computingu.

Přístrojové a softwarové vybavení:

 • PC a SW vybavení pro vývoj a implementaci modelovacích a simulačních metod, standardní dostupné modelovací nástroje (MATLAB, Simulink, Matematica, SW pro analýzu časových řad atd.).
 • Učebna s plným vybavením pro počítačovou grafiku: SW Maya, renderovací farma, aktívní multiskopické displaye, kompletní grafické stanice, Adobe produkty řady Master Collection, Eon Studio pro stereoskopickou projekci, VUE d’Esprit pro vytváření enviromentů, Real Flow pro simulaci působení kapalin, Motion Builder pro animaci, Adobe After Effects pro finální postprodukci, FL Studio pro tvorbu zvukových stop.
 • Učebna PLC vybavena řídícími systémy SIMATIC.
 • Cisco učebna.
 • Interaktivní jazyková učebna.

Konkurenční výhody:

 • Cena
 • Spolehlivost
 • Zkušenosti
 • Individuální přístup

Reference:

 • Tieto Czech, s.r.o.
 • EMCO, s.r.o.
 • QQ Studio Ostrava, s.r.o.
 • Bohemian Multimedia, s.r.o.
 • Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy

 

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky a počítačů
30. dubna 22
701 03 Ostrava

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 170

http://prf.osu.cz/kip/
E-mail: cyril.klimes@osu.cz

Tvorba IT strategií, kurzy CISCO, grafické metody, metod soft computing, řídicí systémy SIMATIC

Katedra informatiky a počítačů OU nabízí následující služby:

 • Podpora tvorby IT strategií, identifikace potřeb a IT služeb v organizaci, expertní znalost a podpora zavedení moderních agilních a štíhlých (Lean) metodik vývoje a řízení SW projektů, které jsou řízeny potřebami podnikání – konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro soukromé podniky a orgány státní správy vč. školení zaměstnanců. Celý příspěvek