Katedra matematiky

Nabízené služby:

 • Výzkumná činnost v oblastech definovaných ve VaV zaměření pracoviště, zejména v optimalizačních úlohách a operačním výzkumu.
 • Softwarová implementace navrhovaných metod.
 • Konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro podniky a orgány státní správy.
 • Optimalizace složitých úloh v průmyslových podnicích (příkladem ocelárny a problém optimalizace dělení materiálu – cutting stock problem).
 • Optimalizace dopravy z hlediska obslužnosti a nákladovosti (firmy zabývající se dopravou a přepravou, dopravní podniky, logistické firmy, obce a kraje).
 • Optimalizační metody (podniky v regionu s potřebou maximalizace zisku a minimalizace výrobních nákladů).
 • Optimalizace nákladů (orgány státní správy).

Přístrojové a softwarové vybavení:

 • PS a SW vybavení pro implementaci matematických metod vč. metod optimalizačních a metod operačního výzkumu

Konkurenční výhody:

 • Cena
 • Spolehlivost
 • Zkušenosti
 • Individuální přístup

Reference:

 • Vítkovice Mechanika, a.s.
 • K2 atmitec, s.r.o.

 

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky
30. dubna 22
701 03 Ostrava

prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 144

http://prf.osu.cz/kma/
E-mail: olga.rossi@osu.cz