Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem více než 12 000 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

UTB navazuje na čtyřicetiletou tradici Fakulty technologické, která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pojmenována je po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi (1876-1932).

Velký důraz je na UTB kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Maximálně podporovány jsou všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému kompatibilním s evropskou soustavou ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement zlepšující jejich pozici na trhu práce v Evropě. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými školami zvyšuje také certifikát Diploma Supplement Label, který univerzita získala v roce 2009 (již podruhé) od Evropské komise. UTB je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit ze 46 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím celé akademické obci Evropy. UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů. UTB je dále členem Danube Rectors’ Conference, která sdružuje univerzity podunajského regionu, i dalších institucí.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Tel: +420 57 603 8120
Fax: +420 57 603 2121

web.utb.cz

123

Chemická analýza potravin

Ústav technologie a mikrobiologie potravin provádí konzultační a odbornou poradenskou činnost při řešení technologických problémů u širokého spektra potravin, konzultační a odborné poradenství při vývoji nových výrobků, inovacích výrobkového sortimentu, úpravě surovinových skladeb a aplikaci přídatných látek. Celý příspěvek

Analýzy biologicky aktivních látek

Ústav analýzy a chemie potravin nabízí analýzy a stanovení biologicky aktivních látek nebo obsahů látek nutričního charakteru a aditivních, případně cizorodých látek v potravinách metodami vysokoúčinné kapalinové chromatografie a gelové permeační chromatografie s různými způsoby detekce – UV/VIS, elektrochemická (ECD) a hmotnostní (MS). Celý příspěvek

123