Ústav automatizace a řídicí techniky

Ústav automatizace a řídicí techniky má v současné době 11 akademických pracovníků, z toho 3 profesory a 2 docenty a dále 11 vědecko-výzkumných pracovníků.

Ústav se podílí na výuce teoretických i odborných předmětů v bakalářském i magisterském stupni studia studijních oborů Automatizace a řídicí technika v rámci studijního programu Chemické a procesní inženýrství, Automatické řízení a informatika (ústav je garantem tohoto oboru) a Informační technologie ve studijním programu Inženýrská informatika. Dále zabezpečuje výuku technických předmětů studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management v rámci studijního programu Inženýrská informatika. Současně se podílí na výchově studentů v doktorském studijním programu Chemické a procesní inženýrství ve studijním oboru Technická kybernetika.

Na vědecko-výzkumném poli dosahuje ústav vynikajících výsledků. Jeden z jeho pracovníků získal významné ocenění „Rolex Award“ za výzkum v oblasti modelování technologických procesů v rámci koželužského průmyslu a dále několik pracovníků ústavu získalo Zlatou medaili na bruselské výstavě patentů. Pracovníci jsou také řešiteli a spoluřešiteli řady národních i mezinárodních výzkumných projektů.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Moderní metody automatického řízení pro spojité i diskrétní reprezentace (robustní, adaptivní, optimální,…)
 • Aplikace počítačových řídicích systémů vč. jednočipových mikropočítačů a embedded systémů
 • Modelování zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů
 • Vypracování a realizace recyklačních technologií pro potenciálně nebezpečné odpady masného, potravinářského a kožedělného průmyslu
 • Optimalizace a ekologizace procesů v koželužském a textilním průmyslu
 • Transportní procesy
 • Modelování fermentačních procesů
 • Optimalizace zásobování teplem
 • Matematická teorie systémů
 • Identifikace systémů
 • Měření tepelných parametrů průmyslových procesů a budov
 • Systémy a podsystémy inteligentních budov
 • Programovatelné automaty

Nabízené služby:

 • Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů.
 • Návrh a realizace řídicích systémů.
 • Optimalizace a ekologizace procesů v koželužském a textilním průmyslu.
 • Vývoj vestavěných systémů pro měření, řízení a komunikaci.
 • Vzdělávání pro certifikaci uživatelů komunikačních systémů inteligentních budov (KNX).

Technologické, přístrojové a softwarové vybavení:

Laboratoř inteligentních budov:

 • Výbava pro hodnocení parametrů vnitřního a vnějšího prostředí budov
 • Výbava pro měření tepelných parametrů průmyslových procesů a budov

Laboratoř počítačových sítí:

 • PC jednotky
 • Cisco 2810 routery
 • Catalyst 2980 switche
 • Prezentační technika

Laboratoř programovatelných automatů:

 • PC jednotky
 • Saia Burgess SAIA PCD2
  • Tecomat TC600

Laboratoř vestavěných systémů:

 • Vestavěné systémy s mikropočítači Freescale
 • Systém vývoje aplikací
 • Modely technologických procesů

Laboratoř pokročilých řídicích systémů obsahuje cca 25 reálných modelů technologických procesů, spojených s řídicími počítači, PLC a mikropočítači

Konkurenční výhody:

Reference:

 • University College Northampton (UK)
 • US Department of Agriculture, Eastarn Regional Research Center, Philadelphia (USA)
 • University of Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry (IT)
 • University of Westminster (UK)
 • Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (SPA)
 • RWTH Aachen (GER)
 • UNIS, a.s.
 • VIPO a.s., Partizánske (SVK)
 • Forschunginstitut für Leder und Kunstledertechnologie GmbH (GER)
 • ECCO Sko A/S (DEN)
 • Industrial Igualadina S.L. (SPA)

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav automatizace a řídící techniky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. – ředitel ústavu

Tel: +420 576 035 255

http://web.fai.utb.cz/?id=0_2_2&lang=cs&type=0
E-mail: vasek@fai.utb.cz