Centrum polymerních materiálů

Centrum polymerních materiálů (CPM) je přední výzkumnou jednotkou Fakulty technologické UTB ve Zlíně. CPM se zaměřuje jak v oblasti pedagogické a výchovně vzdělávací, tak v oblasti vědy a výzkumu na technologie a polymerní materiály. CPM se podílí na výuce ve studijním programu Chemie technologie materiálů v rámci třístupňového systému vzdělávání. Od roku 2010 je CPM garantujícím pracovištěm specializace Medicínské a farmaceutické materiály akreditovaného bakalářského studijního tříletého Bc. oboru Polymerní materiály a technologie. V rámci pedagogické činnosti je cílem CPM vychovávat odborníky s uplatněním v plastikářském, gumárenském, potravinářském průmyslu a průmyslu medicínských a farmaceutických prostředků.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Aplikovaná reologie a modelování toku polymerních tavenin
 • Příprava vícevrstvých kontinuálních profilů s pokročilými vlastnostmi
 • Elektroreologie a magnetoreologie polymerních systémů
 • Povrchová modifikace polymerních systémů zaměřená na pokročilé výrobky jako např. obalové materiály pro medicínu, farmacii a potravinářství
 • Příprava polymerních kompozitů pro hypertermii a stínění
 • Hierarchické více měřítkové kompozitní systémy
 • Injekční vstřikování práškových materiálů
 • Syntéza a zpracování biodegradovatelných polymerů
 • Zpracování biopolymerů jako vedlejších produktů masného a potravinářského průmyslu
 • Gely a hydrogely pro medicínu a veterinární aplikace

Nabízené služby:

 • Manipulace s biomateriály
 • Materiálová analýza
 • Měření elektrických vlastností kompozitů
 • Příprava polymerních materiálů
 • Reologická měření, měření tahových a pevnostních charakteristik polymerních tavenin
 • Termická analýza

Přístrojové vybavení:

Reologická měření:

 • Rosand RH7-2 (VB)
 •  vysokotlaký kapilární viskozimetr, měření tahových a pevnostních charakteristik polymerních tavenin
 • ReographGöttfert 2001 (SRN)
 • vysokotlaký kapilární viskozimetr
 • Rheometrics ARES (USA)
 • rotační viskozimetr
 • RheometerBohlinGemini CVOR 150 CE/WIN, Malvern Instruments (VB)
 • rotační viskozimetr s elektrorheologickou celou

Termická analýza:

 • Perkin Elmer Pyris 1 DSC (USA)
 • diferenční snímací kalorimetr
 • TGA – SetaramSetSysEvolution 1200 + DigiLab FT IR spektometrExcalibur 3000 + hmotnostní spektrometr AVX 600
 • TG analýza do 1200 °C spojena s EGA (evolved gas analysis) plynných produktů tepelného namáhání vzorků, atmosféry: He, vzduch.
 • DMA/SDTA861e, Mettler Toledo (Švýcarsko)
 • dynamický termomechanický analyzátor

Příprava materiálů:

 • Retsch SM 100 (SRN)
 • střižný mlýn
 • Retsch AS 200 (SRN)
 • sítovací stroj pro mokré i suché sítování materiálů od 0,02 do 25 mm
 • UP 400S (SRN)
 • ultrazvukový homogenizátor
 • Muflová pec LAC LMH 07/12
 • laboratorní pec s programovatelným regulátorem
 • Sestava ručních laboratorních lisů
 • BrabenderPlasti-Corder (SRN)
 • pohonná jednotka s příslušenstvím (hnětič, planetová míchačka, jednošnekový vytlačovací stroj, dvoušnekový vytlačovací stroj)
 • Met 180III, Mitsubishi (Japonsko)
 • vstřikolis
 • GM 251, GDK, s.r.o. (Česká republika)
 • vyfukovací automat
 • Babyplast 6/10P, Cronoplast, S. L. (Itálie)
 • mikrovstřikolis
 • KETSE 20/40, BrabenderGmbH (SRN)
 • dvoušnekový extruder
 • EB 30 a EB 25, BOCO PARDUBICE, s.r.o. (Česká republika)
 • jednošnekové extrudéry

Mechanické vlastnosti:

 • INSTRON 8870, Instron (VB)
 • servo-hydraulický trhací stroj
 • ZWICK 5113, Zwick (SRN)
 • instrumentované rázové kladivo

Elektrické vlastnosti:

 • E4991A RF Impedance/MaterialAnalyzer (USA)
 • impedanční materiálový analyzátor s příslušenstvím pro měření dielektrických vlastností kompozitních systémů
 • N5230A PNA-L Network Analyzer (USA)
 • vektorový analyzátor s příslušenstvím pro měření dielektrických vlastností kapalných a pevných materiálů
 • KEITHLEY 2410 a 6517 (USA)
 • programovatelné multimetry

Materiálová analýza:

 • ZetasizerNano ZS, Malvern Instruments (VB)
 • analyzátor velikosti částic, měření zeta-potenciálů
 • HPLC, systém BREEZE, UV-VIS detektor, Waters (USA)
 • kapalinový chromatogram
 • HeliousGamma, ThermoScientific (USA)
 • UV-VIS spektrometr
 • VEGA II LMU, Tescan (Česká republika)
 • rastrovací elektronový mikroskop pracující ve vysoko i nízko vakuovém módu, detektory BSE, SE, LVSTD, CL, EDX, TE detektor umožňuje pracovat též v STEM módu
 • Fluorimetr FSL 920 Edinburg
 • Red-sensitive single photoncounting detektor, steadystate a life-time měření fotoluminiscence kapalných i pevných vzorků, kryostat Oxford Instruments, polarizační filtry

Manipulace s biomateriály:

 • Parní sterilizátor Tuttnaner 3870 M (SRN)
 • stolní autokláv pro sterilizaci nástrojů a laboratorního skla
 • Inkubátor Memmert BE 500 (SRN)
 • Laminární pracovní box BDK (SRN)

Konkurenční výhody:

Reference:

 • Centre for Molecular Science, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Peking, Čina
 • East China University of Science and Technology, Šanghaj, Čína
 • Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nurnberg, Erlangen, Německo
 • Institute of Radioengineering and Electronics, Moskva, Ruská federace
 • Universität für Bodenkultur, Víděň, Rakousko
 • Thingua University, Peking, Čína
 • 3M Belgie N.V., Zwijndrecht, Belgie
 • 5M s r.o., Boršice, ČR
 • AVERY DENNISON CORPORATION (Engineered Films Division), Painesville, USA
 • COMPUPLAST Int., Zlín, ČR
 • D PLAST a.s., Zlín, ČR
 • DR.W.KOPYTKO, Oberbergkirchen, Německo
 • POLYMER INSTITUTE BRNO s r.o., Brno, ČR
 • RENOLIT Benelux B.V., Nizozemsko

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Centrum polymerních materiálů
Nám. T.G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – ředitel ústavu

Tel.: +420 576 038 040

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_1&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: saha@utb.cz